Ir al contenido principal

944 Mandala: Primavera florecida.

944 Mandala: Primavera florecida.


La primavera ya ha llegado y están saliendo todos los brotes de las flores más bonitas del mundo y entre ellas una de las más bonitas que recordamos, tenemos un grato recuerdo de tus primeros días y de tu integración y evolución en la tierra.
Los principios son duros y tenéis que adaptaros, pero el amor y la promesa de realizar lo que decidisteis hacer, os empuja a pesar de todo a salir adelante y llevarlo a cabo, para ir evolucionando en este espacio que es la tierra.
Busca dentro de tu interior todo aquello que te alegra hacer y deja atrás todo lo que tú sabes que te hace más mal que bien, sólo así encontrarás tu lección de vida.
Trabaja mucho tu integración de los diferentes estados y vive de una forma holística donde se integra la parte física, mente y el alma o espiritualidad.

Viendo tu mandala, con tanta luz y con una flor en su centro descansando en una cama dorada, es como ver el núcleo de tu

alma, ahora es hora de que trabajes para que tú lo veas igual.

Los colores del mandala, verde, violeta, amarillo, representan el verde Yo amo (chacra del corazón), violeta Yo entiendo (Chacra coronilla), amarillo Yo hago (Chacra plexo solar).

Sabemos que es una tarea pesada, yo amo , lo fácil es querer a la familia y amigos, lo difícil es amar a todo el mundo, tienes que amarte primero a ti y así  podrás transmutarlo a los demés.

Yo entiendo , conexión con la espiritualidad, comprender muchas cosas que en el plano físico no se entienden, integrarlas y a la vez comunicarlas.

Yo hago, como que yo amo y lo entiendo lo pongo en marcha, me arremango y empiezo.

El mandala forma una flor que va transmutando y agrandando, su energía llega a formar un montón de soles a tu lado, que significan las almas que te rodean y desprendes una luz que les ilumina el camino a seguir, pasando por la fuerza de la energía esmeralda y la luz violeta que te rodea.

La mariposa representa tu auto-transformación, que busca el núcleo de tu alma. Camina  paso a paso, pero firme.Escrit i dibuixat per: M.Àngels Cassany

Mandalas A. Cassany
St. Gregori, 21 de noviembre de 2017.
@e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat


-------------------------------

944 Mandala: Primavera florida.

La primavera ja ha arribat i estan sortint tots els brots de les flors més boniques del món i entre elles una de les més boniques que recordem, tenim un grat record dels teus primers dies i de la teva integració i evolució a la terra.
Els principis són durs i heu d'adaptar-vos, però l'estimació i la promesa de realitzar el que vàreu decidir fer, us empenyi malgrat tot, a tirar endavant i dur-ho a terme, per tal d'anar evolucionant en aquest espai que és la terra.
Busca dins el teu interior tot allò que t'alegra fer i deixa enrere tot el que tu saps que et fa més mal que bé, només així trobaràs la teva lliçó de vida.
Treballa molt la teva integració dels diferents estats i viu d'una forma holística on s'integra la part física, ment i l'ànima o espiritualitat.

Veien el teu mandala, amb tanta llum i amb una flor en el seu centre descansant en un llit daurat, és com veure el nucli de la teva ànima, ara és hora que treballis perquè tu ho vegis igual.

Els colors del mandala, verd, violeta, groc, representen: el verd Jo estimo (xacra del cor), violeta Jo entenc (xacra coroneta), groc Jo faig (xacra plexe solar).

Sabem que és una tasca feixuga, jo estimo, el fàcil és fer-ho a la família i amics, el difícil és estimar a tothom, has d'estimar-te primer a tu i així ho podràs transmutar al demès.

Jo entenc, connexió amb l'espiritualitat, comprendre moltes coses que en el pla físic no s'entenen, integrar-les i alhora comunicar-les.

Jo faig, com que jo estimo i ho entenc ho poso en marxa, m'arremango i començo.

El mandala forma una flor que es va transmutant i engrandint i la seva energia arriba a formar un munt de sols al teu voltant que signifiquen les ànimes que t'envolten i desprens una llum que els il·lumina el camí a seguir passant per la força de l'energia de la maragda i la llum violeta que t'envolta.

La papallona representa la teva autotransformació, que busca el nucli de la teva ànima. Camina pas a pas, però ferm.

 Escrit i dibuixat per: M.Àngels Cassany

Mandalas A. Cassany
St. Gregori, 21 de novembre de 2017.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.comComentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil