Ir al contenido principal

1219-Mandala Navegant per la vida-Navegando por la vida

 

1219 Mandala: 

Navegant per la vida.

 

L'àngel que regeix el dia 11 de març, es diu: 70 – Jabamiah.

Mandalas A. Cassany
 

El teu àngel t’ajuda a:

 

·         Buscar la veritat a través de les controvèrsies.

·         Restablir l'harmonia.

·         Connectar amb guies i àngels, amb altres plans de consciència.

·         Recuperar la dignitat, el propi poder.

·         Trobar l’altra polaritat.

·         Trobar persones disposades a escoltar-te.

·         Ser un exemple d'harmonia i de regeneració.

·         Infondre fe i esperança als deprimits.

 

I t’aporta:

 

·         Aptituds per curar, per a la geobiologia, la bioenergia.

·         Genialitat.

·         Qualitats per ser un gran pensador.

·         Un gran poder transformador.

·         Aptituds per netejar astrals.

 

Segons la numerologia:

 

Coincidència de l'essència amb el regal Omkin,

Estem en presència d'algú amb una oportunitat molt especial de vida, ja que en el moment que aquesta persona demana al creador el seu regal, conscient o inconscientment, aquest present celestial s'activa en forma permanent tot allò positiu de l'essència.

 

La teva paraula clau és: SÚPER CONSCIÈNCIA .

 

Tenen la consciència de la integració del tot en ells mateixos, les persones amb aquesta vibració inclouen connexió, realització, percepció, totalitat, són un amb el tot, és veure en un ésser humà la unitat en consciència, estem en presència d'éssers molt per damunt del comú denominador humà, ja que són amorosos, amb una relació fluida, instintiva i sostinguda amb el Creador, és la cúspide dels números; persones molt compassives per naturalesa, perfeccionistes que busquen i troben la perfecció en tot el que fan, en tot els que els envolta, sobretot en les persones (començant per ells mateixos ja que són auto exigents), aprenen de tot i de tots ja que per a ells cada situació, persona o circumstància és una oportunitat per fer un aprenentatge, ells són la realització total de l'aprenentatge, culminen l'aprenentatge per tant és important que es mantinguin al costat d'un sol mestre per no dispersar-se, són observadors de cada situació actuant com en tercera persona, mirant des del superior, altíssima vibració que els fa gairebé eteris, suaus en la seva veu, en els seus gestos, modals i actituds en general, exerceixen una forta atracció gairebé magnètica en tot allò que els envolta per la seva bellesa interior, equilibren tot al voltant amb la seva sola presència.

 

Com a missió, ve a realitzar-se en totes les àrees de la vida, a concretar coses, a aprendre a acabar tot allò que comenci, a aconseguir l'èxit en tot allò que emprengui, a fer les coses ben fetes, a ser profund, consistent, coherent, a desenvolupar amor i tolerància cap al proïsme, a ser compassiu, a desenvolupar l'altruisme, a deixar anar el judici sobre persones, actituds i creences, a veure les coses en els seus aspectes més subtils, més profunds, ve a aprendre assumint el seu propi aprenentatge, a tenir agilitat en els processos d’aprenentatge, a no demorar-se tant a analitzar i integrar a la seva vida els nous conceptes, a realitzar ideals nobles.

 

Ets molt jove per entendre tot el que està escrit aquí, pel que segueix el teu camí a la vida, tal com se’t presenti i al cap dels anys si tens l’oportunitat de llegir l’escrit segurament entendràs moltes coses, del que has passat. Però no intentis esbrinar-ho abans, ja que et complicaries la vida i et perdries les oportunitats que t’arribaran, tant positives com negatives, per poder créixer i ser tu mateix.

El mandala és com una porta oberta al món espiritual que va molt lligat al món físic, i un sense l’altre no seria possible.

La papallona interior és el teu nucli més intern, que només tu saps el que has pactat quan has vingut a la terra, però com que no ho recordem per això hem de passar per les experiències terrenals. L’altre és el teu missatge que envies al món per tal de que tot sigui molt millor.

 

Navega per la vida, tal com les onades et portin.

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 23 de novembre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.


------------------------------------------------------

1219 Mandala: 

Navegando por la vida.

El ángel que rige el día 11 de marzo, se llama: 70  – Jabamiah.

 

Tu ángel te ayuda a:

 

 

·         Buscar la verdad a través de las controversias.

·         Restablecer la armonía.

·         Conectar con guías y ángeles, con otros planos de conciencia.

·         Recuperar la dignidad, el propio poder.

·         Encontrar la otra polaridad.

·         Encontrar a personas dispuestas a escucharte.

·         Ser un ejemplo de armonía y regeneración.

·         Infundir fe y esperanza a los deprimidos.

 

Y te aporta:

 

·         Aptitudes para curar, para la geobiología, la bioenergía.

·         Genialidad.

·         Cualidades para ser un gran pensador.

·         Un gran poder transformador.

·         Aptitudes para limpiar astrales.

 

Coincidencia de la esencia con el regalo Omkin,

Estamos en presencia de alguien con una oportunidad muy especial de vida, ya que en el momento en que esta persona pide al creador su regalo, consciente o inconscientemente, este presente celestial se activa en forma permanente todo lo positivo de la esencia.

 

Tu palabra clave es: SÚPER CONCIENCIA.

 

 

 

Tienen la conciencia de la integración del todo en ellos mismos, las personas con ésta vibración incluyen conexión, realización, percepción, totalidad, son uno con el todo, es ver en un ser humano la unidad en consciencia, estamos en presencia de seres muy por encima del común denominador humano, ya que son amorosos, con una relación fluida, instintiva y sostenida con el Creador, es la cúspide de los números; personas muy compasivas por naturaleza, perfeccionistas que buscan y encuentran la perfección en todo lo que hacen, en todo los que los rodea, sobre todo en las personas (comenzando por ellos mismos ya que son auto exigentes), aprenden de todo y de todos ya que para ellos cada situación, persona o circunstancia es una oportunidad para realizar un aprendizaje, ellos son la realización total del aprendizaje, vienen a culminar el aprendizaje por lo tanto es importante que se mantengan al lado de un solo maestro para no dispersarse, son observadores de cada situación actuando como en tercera persona, mirando desde lo superior, altísima vibración que los hace casi etéreos, suaves en su voz, en sus gestos, modales y actitudes en general, ejercen una fuerte atracción casi magnética en todo lo que los rodea por su belleza interior, equilibran todo a su alrededor con su sola presencia.

 

Como misión, viene a realizarse en todas las áreas de la vida, a concretar cosas, a aprender a terminar todo aquello que comience, a lograr el éxito en todo lo que emprenda, a hacer las cosas bien hechas, a ser profundo, consistente, coherente, a desarrollar amor y tolerancia hacia el prójimo, a ser compasivo, a desarrollar el altruismo, a soltar el juicio sobre personas, actitudes y creencias, a ver las cosas en sus aspectos más sutiles, más profundos, viene a aprender asumiendo su propio aprendizaje, a tener agilidad en los procesos de aprendizaje, a no demorarse tanto en analizar e integrar a su vida los nuevos conceptos, a realizar ideales nobles.

 

Eres muy joven para entender todo lo que está escrito aquí, por lo que sigue tu camino en la vida, tal y como se te presente y al cabo de los años si tienes la oportunidad de leer el escrito seguramente entenderás muchas cosas, de lo que has pasado. Pero no intentes averiguarlo antes, puesto que te complicarías la vida y te perderías las oportunidades que te llegarán, tanto positivas como negativas, para poder crecer y ser tú mismo.

El mandala es como una puerta abierta al mundo espiritual que va muy ligado al mundo físico, y el uno sin el otro no sería posible.

La mariposa interior es tu núcleo más interno, que sólo tú sabes lo que has pactado cuando has venido a la tierra, pero como no lo recordamos por eso debemos pasar por las experiencias terrenales. El otro es el mensaje que envías al mundo para que todo sea mejor.

 

Navega por la vida, tal y como las olas te lleven.

 

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 23 de novembre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

842 Mandala: Poesia de una papallona.

842 Mandala: Poesia de una papallona. Quan camines pels camps  i veus els ocells volar, les muntanyes s’alcen al teu costat i els caminets que s’endinsen al bosc. Que penses? Estàs en plena natura i t’agrada el que veus. Els ocells piulen, s’escolta el so d’altres animals i si perceps i t’entregues a la natura, pots visualitzar un altre món, el més espiritual. I... en mig del caminet sempre t’acompanya alguna papallona. No fan soroll però alegren la vista amb les seves ales ben acolorides, quina magnífica imatge, segur que tens sort de que s’aturi a prop teu, estigues atenta en tots els sentits, quan et passegis per la natura.  Les postes o sortides de sol, ens traslladen a un altre món, si ens aturem a veure-les i sentir-les. Les sortides ens marquen un nou dia, en el que podem fer un munt de coses positives, de solidaritat, d’entrega, de benestar, d’apropament, d’amor a la parella, fills, pares, germans,... i d’amor incondicional als demés, només ens cal escoltar-nos i f