Ir al contenido principal

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

 

1218 Mandala: 

Rumb cap a l’excel·lència.

1218-Mandalas A. Cassany

 

L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.

 

El teu àngel t’ajuda a:

 

·         Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli.

·         Viure importants transmutacions.

·         Ser una defensora de grans causes.

·         Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema.

·         Tenir gosadia, força de decisió, empenta.

·         Tenir una ment privilegiada.

1218-Mandalas A. Cassany

·         Portar el cel a la terra.

·         Ser una defensora de la pau.

·         Suportar les fatigues amb molt de coratge.

 

I t’aporta:

 

·         Prosperitat.

·         Lucidesa intel·lectual.

·         Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres.

·         Una gran capacitat de feina.

·         Aptituds per al lideratge.

·         Valor per fer front a les responsabilitats.

·         Una gran capacitat d'estimar.

·         Protagonisme, fama, honors.

 

Segons la numerologia:

 

La teva paraula clau és: Bondat.

 

Les persones nascudes sota aquesta vibració són humils en tot sentit, són éssers que viuen amb el cor, suaus, autèntiques, amoroses i molt creatives, dinàmiques, pràctiques, actives però amb l'harmonia corporal d'una ballarina.

Estimem molt més del que expressen, gran necessitat d'estimar i ser estimats, saben aconsellar i animar els altres, sempre sap el que vol i perquè ho fa. Persones que viuen i deixen viure, respectuosa de la individualitat dels altres.

En essència i en personalitat, reflecteix allò que ets, autèntica, allò que ets fora ets dins i viceversa.

El que has après en altres vides, has d'integrar-ho, tens molt camí recorregut i centra't en tot allò positiu que s'encreui en el teu camí.

Portes com a missió assolir la positivitat en totes les línies de la teva vida, vens a desenvolupar la confiança en tu mateixa, la creativitat, la capacitat artística, a ser optimista i feliç, a expressar l'alegria, a ser flexible, l'aprenentatge primordial és la positivitat, l'estat mental clar, obert i receptiu.

 

1218-Mandalas A. Cassany
La teva mandala expressa tota aquesta informació, has de saber portar el rumb de la teva vida cap a l'excel·lència, encara que pel camí et trobis amb moltes pedres, a mesura que et facis gran, aniràs trobant diferents camins que et portaran a diferents paratges, dels que hauràs de veure si t'interessa seguir o per contra fer marxa enrere i agafar un altre camí, però amb la teva bondat i saviesa sabràs escollir el que s'adapti millor a tu.

La papallona del centre és la teva essència, d'on parteix tota la teva saviesa i s'expandeix a través de la teva mandala, portant tot el teu carisma i saber fer a tots els que t'envolten, sigues com ets en essència i estima incondicionalment totes les ànimes, que t'aportaran coneixement i veritat.

 

Sigues tu mateixa.

 

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 8 de novembre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

1218 Mandala: 

Rumbo hacia la excelencia.

El ángel que rige el día 1 de enero, se llama: 57 – Nemamiah.

 

Tu ángel te ayuda a:

  

·         Liberar esquemas, patrones inconscientes, información que viene del núcleo.

·         Vivir importantes transmutaciones.

·         Ser un defensor de grandes causas.

·         Saber encontrar la respuesta adecuada para cualquier problema.

·         Tener arrojo, osadía, fuerza de decisión, empuje.

·         Tener una mente privilegiada.

·         Traer el cielo a la tierra.

·         Ser un defensor de la paz.

·         Soportar las fatigas con mucho coraje.

 

 

Y te aporta:

 

·         Prosperidad.

·         Lucidez intelectual.

·         Un don para la estrategia, comercial, política u otros.

·         Una gran capacidad de trabajo.

·         Aptitudes para el liderazgo.

·         Valor para afrontar las responsabilidades.

·         Una gran capacidad de amar.

·         Protagonismo, fama, honores.

 

 

Las personas nacidas bajo esta vibración, son humildes en todo sentido, son seres que viven con el corazón, suaves, auténticas, amorosas y muy creativas, dinámicas, prácticas, activas pero con la armonía corporal de una bailarina.

1218-Mandalas A. Cassany

Aman mucho más de lo que expresan, gran necesidad de amar y ser amados, saben aconsejar y animar a los demás, siempre sabe lo que quiere y porque lo hace. Personas que viven y dejan vivir, respetuoso de la individualidad de los demás.

En esencia y en personalidad, refleja lo que eres, auténtica, lo que eres fuera eres dentro y viceversa.

Lo que has aprendido en otras vidas, tienes que integrarlo, tienes mucho camino recorrido y céntrate en todo lo positivo que se cruce en tu camino.

Traes como misión alcanzar la positividad en todos los renglones de tu vida, vienes a desarrollar la confianza en ti misma, la creatividad, la capacidad artística, a ser optimista y feliz , a expresar la alegría, a ser flexible, el aprendizaje primordial es la positividad, el estado mental despejado, abierto y receptivo.

 

Tu mandala expresa toda esta información, tienes que saber llevar el rumbo de tu vida hacia la excelencia, aunque por el camino te encuentres con muchas piedras,  a medida que te hagas mayor, iras encontrando diferentes caminos que te llevaran a diferentes parajes, de los que tendrás que ver si te interesa seguir o por el contrario dar marcha atrás y coger otro camino, pero con tu bondad y sabiduría sabrás escoger el que se adapte mejor a ti.

 

 La mariposa del centro es tu esencia, de donde parte toda tu sabiduría y se expande a través de tu mandala, llevando todo tu carisma y saber hacer a todos los que te rodean, se como eres en esencia y ama incondicionalmente a todas las almas, que te aportarán conocimiento y verdad.

 

Se tu misma.

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 8 de novembre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.


Comentarios

Entradas populares de este blog

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil