Ir al contenido principal

1118 Mandala: El laberinto de las emociones.

1118 Mandala: 

El laberint de les emocions.

 

L'àngel que regeix el dia 17 de juny, es diu: 18 – Caliel.

 

Segons el programa angèlic del teu àngel Caliel, t’ajuda a:

 

·         Ser just e íntegre.

·         Emfatitzar amb la gent necessitada.

·         Estar al servei de les causes justes.

·         Defensar a qui ho necessiti.

·         Saber discernir la veritat, de la falsa.

·         Complir amb les obligacions i responsabilitats.

 

I t’aporta:

 

·         Discerniment.

·         Força i vehemència per intervenir quan cal.

·         Protecció contra els escàndols.

·         Socors davant l'adversitat.

 

Segons la numerologia:

 

Mandalas A. Cassany
Hi ha repetició de vida, contínues sent el que vas ser, és a dir el nombre segueix sent tan positiu o negatiu com triïs expressar-ho, però en un marge menor de negativitat que quan el nombre és present només en essència, el que significa que tot i que no està aconseguida la mestria d'ell mateix, ja falta menys per integrar.

 

El teu número en positiu representa La Puresa, ser transparent, autèntica, honesta, tens complet domini de l'energia prànica, sanes l'entorn amb solament estar present, kinèsica que necessites constantment tocar, expressant el teu amor a través del tacte, que és el teu sentit més agut. Vas néixer amb la capacitat de veure el futur probable, captes l'essència real de les persones. Les teves mans tenen el do de guarir voluntàriament o involuntàriament. Ets assertiva amb conceptes clars i sòlids. Exigent amb tu mateixa, arribant a ignorar els senyals de cansament del teu organisme.

 

En missió el teu lema com a aprenentatge és "El que viu per a servir, serveix per viure", véns a desenvolupar la intel·ligència, a trobar la saviesa, el sentit de la responsabilitat, a prestar servei desinteressat a la humanitat. Aprendre a ser pràctica, organitzada, puntual, eficient, a fer anàlisis, a equilibrar el raciocini i intuïció.

 

Aquest any estàs en el final d'un cicle de 9, coses que has estat fent en els darrers anys et deixen d'interessar. La vida et dóna suport, però toca treballar la desafecció. Tot s'està movent i el pitjor que pots fer és enganxar-te això, quan més intentis aferrar-t'hi pitjor ho passaràs. Un any que marca l'inici de canvis profunds, canvis de rumb. S'amplia el nivell de consciència, les coses les veus d'una altra manera i toca actuar en conseqüència. Perquè arribi el que és nou cal deixar espai, cal deixar anar el vell, perquè entri el nou.

 

El teu mandala s'anomena El laberint de les emocions, i té a veure amb tot el comentat abans, segons el teu àngel i la teva numerologia.

 

Les teves emocions tantes vegades empassades i tantes vegades sortint a la llum, amb cada gest i amb cada paraula pronunciada o escrita. 

 

Superant tots els obstacles que t'han posat en el camí, t'han portat a ser qui ets ARA, una dona meravellosa, que nadant a contracorrent t'has superat i has arribat al millor lloc possible que és: Estimar-te a tu, es veu reflectit aquí en el teu nucli (al centre del mandala), la teva ànima, plena de flors que t'acompanyen com àngels plens de llum.

 

La papallona surt del teu espai, per donar una part de tu a l'univers.

 

Esser meravellós, ple de LLUM.

 Disseny, pintat i escrit original de:

Mandalas A. Cassany

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

--------------------------------------------------------------
 

1118 Mandala:

El laberinto de las emociones.

 

El ángel que rige el día 17 de junio, se llama: 18 – Caliel.

 

Según el programa angélico de tu ángel Caliel, te ayuda a:

 

• Ser justo e íntegro.

• Enfatizar con la gente necesitada.

• Estar al servicio de las causas justas.

• Defender a quién lo necesite.

• Saber discernir la verdad, de la falsa.

• Cumplir con las obligaciones y responsabilidades.

 

Y te aporta:

 

• Discernimiento.

• Fuerza y vehemencia para intervenir cuando hace falta.

• Protección contra los escándalos.

• Socorro ante la adversidad.

 

Según la numerología:

 

Hay repetición de vida, continuas siendo el que fuiste, es decir el número sigue siendo tan positivo o negativo como elijas expresarlo, pero en un margen menor de negatividad que cuando el número es presente solo en esencia, lo que significa que a pesar de que no está conseguida la maestría del mismo, ya falta menos para integrar.

 

Mandalas A. Cassany
Tu número en positivo representa La Pureza, ser transparente, auténtica, honesta, tienes completo dominio de la energía pránica, sanas el entorno con solo estar presente, kinésica que necesitas constantemente tocar, expresando tu amor a través del tacto, que es tu sentido más agudo. Naciste con la capacidad de ver el futuro probable, captas la esencia real de las personas. Tus manos tienen el don de curar voluntariamente o involuntariamente. Eres asertiva con conceptos claros y sólidos. Exigente contigo misma, llegando a ignorar las señales de cansancio de tu organismo.

 

En misión tu lema como aprendizaje es "El que vive para servir, sirve para vivir", vienes a desarrollar la inteligencia, a encontrar la sabiduría, el sentido de la responsabilidad, a prestar servicio desinteresado a la humanidad. Aprender a ser práctica, organizada, puntual, eficiente, a hacer análisis, a equilibrar el raciocinio e intuición.

 

Este año estás en el final de un ciclo de 9, cosas que has estado haciendo en los últimos años te dejan de interesar. La vida te apoya, pero toca trabajar la desafección. Todo se está moviendo y lo peor que puedes hacer es engancharte a esto, cuando más intentes aferrarte peor lo pasarás. Un año que marca el inicio de cambios profundos, cambios de rumbo. Se amplía el nivel de conciencia, las cosas las haces de otro modo y toca actuar en consecuencia. Para que llegue lo que es nuevo hay que dejar espacio, hay que soltar lo viejo, para que entre lo nuevo.

 

Tu mandala se denomina El laberinto de las emociones, y tiene que ver con todo lo comentado antes, según tu ángel y tu numerología.

 

Tus emociones tantas veces tragadas y tantas veces saliendo a la luz, con cada gesto y con cada palabra pronunciada o escrita.

 

Mandalas A. Cassany
Superando todos los obstáculos que te han puesto en el camino, te han llevado a ser quién eres AHORA, una mujer maravillosa, que a nada a contracorriente, te has superado y has llegado al mejor lugar posible que es: Quererte a ti, se ve reflejado aquí en tu núcleo (en el centro del mandala), tu alma, llena de flores que te acompañan como ángeles llenos de luz.

 

La mariposa sale de tu espacio, para dar una parte de ti al universo.

 

 

Ser maravilloso, lleno de LUZ.

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil