Ir al contenido principal

1051 Mandala: El faro que ilumina el futuro.


1051 Mandala:

El faro que ilumina el futuro.

El ángel que rige el día 2 de febrero, se llama: Anauel.Cada vez que intentas descubrir que pasa a tu alrededor y no lo entiendes, te preguntas, ¿qué puedo hacer para cambiarlo?

Bien es verdad que puedes hacer muy poco para cambiar a los demás, y si mucho para cambiar tú, los otros no cambiarán si tú no lo
haces. Esto significa que en el terreno físico los humanos podemos cambiar las circunstancias, pero en el ámbito espiritual es cada uno el que por diferentes motivos busca en su interior o mejor dicho en su alma.

La vida te lleva al auto descubrimiento, por lo que estudias y trabajas a nivel intelectual, ahora te queda por descubrir la parte más espiritual que tienes y que todavía no has observado.

Eres una gran exploradora de emociones y transmisora de conocimientos que te llevan a ayudar a otros seres en su camino hacia su yo.

El mandala te refleja a ti, en este momento, es parte de tu esencia, en medio del mandala o sea en el núcleo de tu alma nace una flor, que desprende brillantez y te da la energía que necesitas.

Eres una alma independiente y que fluye en sus propias sutilidades, eres merecedora de todo lo que te propones y por este motivo lo consigues.

También una alma viajera y en el curso de tus desplazamientos te sentirás más acompañada que nunca.

El azul es color de calma y en tu mandala está representado, la rueda gira y gira y te aporta la intensidad que deseas.

La naturaleza es necesaria para ti, aquí representada en las hojas verdes, los soles que lo acompañan te dan luz en el camino que ya has empezado.

Los pétalos de la flor que rodean tu mandala te aportan la dulzura que quieres transmitir a los otros seres humanos, mejor dicho, a partir de ahora almas.

Tienes dos mariposas (representan la transformación) que salen de tu núcleo, una para difundir tus conocimientos, y el otro porque estando sola te sientas acompañada.

Eres un faro que ilumina tu futuro y el de muchas almas que te acompañan en esta trayectoria.

Un mandala es un regalo para el alma.

Deseo que te guste y te ayude.Diseñado, pintado y escrito por: M.Àngels Cassany

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 15 de gener de 2019.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

1051 Mandala:

El far que il·lumina el futur.

L'àngel que regeix el dia 2 de febrer, és diu: Anauel.Cada vegada que intentes descobrir que passa al teu voltant i no ho entens, et preguntes, què puc fer per canviar-ho?

La veritat és que pots fer molt poc per canviar als demés, i si molt per canviar tu, els altres no canviaran si tu no ho fas. Això significa que en el terreny físic els humans podem canviar les circumstàncies, però en l'àmbit espiritual és cada un el que per diferents motius  busca en el seu interior o millor dit en la seva ànima.

La vida et porta a l'autodescobriment, pel que estudies i treballes a nivell intel·lectual, ara et queda per descobrir la part més espiritual que tens i que encara no has observat.

Ets una gran exploradora d'emocions i transmissora de coneixements que et porten a ajudar a altres éssers en el seu camí cap al seu jo.

El mandala et reflecteix a tu, en aquest moment, és part de la teva essència, en el bell mig del mandala o sigui en el nucli de la teva ànima neix una flor, que desprèn brillantor i et dóna l'energia que necessites.

Ets una ànima independent i que flueix en les seves pròpies subtileses, ets mereixedora de tot el que et proposes i per aquest motiu ho aconsegueixes.

També una ànima viatgera i en el curs dels teus desplaçaments et sentiràs més acompanyada que mai.

El blau és color de calma i en el teu mandala hi està representat, la roda gira i gira i t'aporta la intensitat que desitges.

La natura és necessària per a tu, aquí representada en les fulles verdes, els sols que l’acompanyen et donen llum en el camí que ja has començat.
  
Els pètals de la flor que envolten el teu mandala t'aporten la dolçor que vols transmetre als altres éssers humans, millor dit, a partir d'ara ànimes.

Tens dues papallones (representen la transformació) que surten del teu nucli, una per difondre els teus coneixements, i l'altre perquè tot estant sola et sentis acompanyada.

Ets un far que il·lumina el teu futur i el de moltes ànimes que t'acompanyen en aquesta trajectòria.

Un mandala és un regal per l'ànima.

Desitjo que t'agradi i t'ajudi.Mandalas A. Cassany
St. Gregori, 15 de gener de 2019.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil