Ir al contenido principal

MANDALA per Carme

ESTRELLA
  
Un mandala significa cercle. Aquesta paraula es també coneguda com roda o totalitat. Més enllà de la seva definició com a paraula, des de el punt de vista espiritual es un centre energètic d’equilibri i purificació que ajuda a transformar l’entorn i la ment.
Segons la Psicologia, el mandala representa al ser humà. Interactuar amb ells t’ajuda a curar la fragmentació psíquica i espiritual, a manifestar la teva creativitat i a reconnectar-te amb el teu ésser essencial. Es com començar un viatge cap a la teva essència. T’obre les portes fins ara desconegudes i fa que brolli la teva saviesa interior. Integrar-les a la teva vida et centrarà, i et donarà la sensació de calma en meitat de les turmentes.

Significat de les formes:

Cercle: moviment. Lo absolut. El vertader jo.
Cor: Sol, Amor, Felicitat, Alegria, Sentiment d’unió.
Estrella: Símbol de lo espiritual, Llibertat, Elevació.
Espiral: Vitalitat, Energia curativa, Búsqueda constant de la totalitat.
Papallona: Auto- renovació de l’ànima. Transformació i mort.
Triangle: aigua, vitalitat. Inconscient.

Significat dels colors:

Or:  claredat, vitalitat.

Vermell: masculí, sensualitat, amor, passió.
Violeta: música, màgia, espiritualitat, transformació, inspiració.
Blau: tranquil·litat, pau, felicitat, satisfacció, alegria.
Gris: neutralitat, renovació.
Rosa: aspectes femenins e infantils, dolçor, altruisme.
Plata: emociones fluctuants, benestar. 


Aquest mandala, defineix una mica la teva passió. Té multitud de cercles, de colors diferents, d’expressions, de sensacions, al primer cop d’ull impressiona , però vist de prop i analitzat o interpretat es realista. Els cercles superposats son les diferents capes que et poses per no demostrar realment qui ets, els egos que portes son grans i de tantes formes que no saps  trobar el seu SELF, per superar això  només et cal donar voltes a tu mateix, anar-te traient  aquestes capes i deixar fluir tot el teu potencial, perquè hi ha una persona meravellosa.

Aquesta estrella té 12 puntes que signifiquen els dotze mesos de l’any, ni han 3 d’especials per a tu. En el centre es troba una papallona, esplèndida,  significat de la teva transformació, i del retorn que tots algun dia haurem de fer. Les espirals, l’energia que transmets. Els cors l’amor que sens  cap a la teva família. Les flors, l’atenció i dedicació a les teves amigues.
I moltes coses més................,  t’invito a que te’l miris amb els ulls de l’ànima i de ben segur que hi trobaràs la pau i la tranquil·litat que tu necessites.

Espero que t’agradi i et faci feliç.
St. Gregori, 11 de juny de 2005

M. Àngels Cassany

-----------------------------------------------------------------------------

 MANDALA para CARMEN
ESTRELLA


Un mandala significa círculo . Esta palabra es también conocida como rueda o totalidad . Más allá de su definición como palabra , desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente .
Según la Psicología , el mandala representa al ser humano . Interactuar con ellos te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual , a manifestar tu creatividad ya reconectarse con tu ser esencial . Es como empezar un viaje hacia tu esencia . Te abre las puertas hasta ahora desconocidas y hace que brote tu sabiduría interior . Integrarlas en tu vida te centrará , y te dará la sensación de calma en mitad de las tormentas .

Significado de las formas :

Círculo : movimiento . Lo absoluto . El verdadero yo .
Corazón: Sol, Amor, Felicidad , Alegría , Sentimiento de unión .
Estrella: Símbolo de lo espiritual , Libertad, Elevación .
Espiral : Vitalidad , Energía curativa , Búsqueda constante de la totalidad .
Mariposa : Auto- renovación del alma . Transformación y muerte.
Triángulo : agua , vitalidad . Inconsciente .

Significado de los colores :

Oro : claridad , vitalidad .
Rojo: masculino , sensualidad , amor , pasión .
Violeta : música , magia , espiritualidad , transformación , inspiración .
Azul: tranquilidad , paz , felicidad , satisfacción , alegría .
Gris: neutralidad , renovación .
Rosa: aspectos femeninos e infantiles , dulzura , altruismo .
Plata: emociones fluctuantes , bienestar .

Este mandala, define un poco tu pasión . Tiene multitud de círculos , de colores diferentes , de expresiones , de sensaciones , al primer vistazo impresiona, pero visto de cerca y analizado o interpretado es realista . Los círculos superpuestos son las diferentes capas que te pones para no demostrar realmente quién eres , los egos que llevas son grandes y de tantas formas que no sabes encontrar tu SELF , para superar esto sólo necesitas dar vueltas a ti mismo , irte sacando estas capas y dejar fluir todo tu potencial , porque hay una persona maravillosa .

Esta estrella tiene 12 puntas que significan los doce meses del año , hay 3 especiales para ti. En el centro se encuentra una mariposa , espléndida , significado de tu transformación , y del retorno que todos algún día tendremos que hacer . Las espirales , la energía que transmites . Los corazones, el amor que sientes hacia tu familia . Las flores , la atención y dedicación a tus amigas .
Y muchas cosas más ................, te invito a que te lo mires con los ojos del alma y seguro que encontrarás la paz y la tranquilidad  que tú necesitas.

Espero que te guste y te haga feliz .
St . Gregori, 11 de junio de 2005

M. Ángels Cassany
Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1053-Mandala: Círculo de amor

1053 Mandala: Círculo de amor. El ángel que rige el día 19 de marzo, se llama: Mumiah Caminar por la vida no es fácil y a veces aunque no queramos nos da un aviso para que reaccionemos, luego depende de nosotros si tomamos un camino u otro. Uno puede ser fácil y allanarnos el camino comprendiendo todo lo que nos pasa y así recuperar lo aprendido, otro puede ser más difícil y con muchos atajos pero a veces este es el que tomamos para aprender de nuestros propios errores. Qué bonito es andar de la mano, con compañeros/as, amigos/as, pero sobretodo con la familia que es nuestro gran soporte para superar todos los imprevistos y así avanzar hacia lo desconocido y gracias a ello, aprender también a caminar solos por la vida. A ti no te faltan almas que están a tu lado, dándote apoyo y ayudándote a expandirte, porqué tú te lo mereces, ya que también es tu gran don. El amor lo tienes de raíz, está en tu ADN lo que te hace tener una vitalidad y una protección c

313 MANDALA: Particular MCMF

La tierra del sol naciente. La felicidad es interior, no exterior por lo que no depende de lo que tenemos, sino lo que somos.  (Henry Van Dyke (1852-1933) Escritor de EEUU) Tu mandala refleja muy bien esta frase de Dyke, la única felicidad que disponemos es la interna, la que nosotros nos forjamos y que materializamos. Es imposible ser feliz, solamente con lo material que nos viene de fuera, ya sea una casa, un coche, un buen trabajo....es mejor crear un mundo interno lleno de sentimientos, lleno de emociones, lleno de bienestar, lleno de amor, primero hacia uno mismo y después  dando a los demás. Como nos llena de felicidad ver la carita de un niño cuando lo miramos con los ojos del alma y él nos lo devuelve con una sonrisa, o, cuando ayudamos a alguien que nos necesita, y sentimos que nos lo agradece con un apretón de manos, con una mirada, o sólo con un tímido gracias. ¿No crees que vale la pena? Tu mandala nos aporta de ti , todo este MU