Ir al contenido principal

316 MANDALA: (Particular GB)


“L’amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat.”

 Fa anys que ens coneixem, a pesar de que hem compartit poc, sempre hi hagut una gran admiració per tu i per la T.
M’ha estat impossible fer aquest mandala, sense que sortís ella, sento molt tractar un tema tant delicat i si et fa emocionar millor, li agradarà , ella m’ha guiat, l’he sentit al costat, perquè si hi volia posar algun color o forma i a ella no li agradava, se’m tancava la llum i no podia continuar, o no em sortia la pintura, he tardat més en acabar-lo perquè no sabia si estava a punt.

Primer de tot i sense pensar-ho em va sortir fer la partició del mandala en quatre parts, una per cada membre de casa teva, em sentia guiada per ella, una part ets tu, l’altre ella i les altres dues son les teves filles, formeu una família extraordinària. Tots sou un, units per el gran cercle.

El cercle daurat i senzill ets tu, també està partit en quatre parts, en una d’elles hi ha un gran cor, el que dóna suport, el que estima, el que necessita que l’estimin i el mimin. Un altre part es, la por a lo desconegut, al que té que venir, a les coses més noves, al afrontar nous canvis a nivell personal. Hi ha la part del divertiment, del sortir amb amics i amigues, de passar-ho be, de sentir un altre cop, d’estimar. La part de dalt hi ha un ocell amb un missatge, que et diu: Fes el que creguis que tens que fer, sigues tu mateix, no renunciïs a res del que vulguis fer, estima, emocionat i triomfa!
 
El cercle del costat és ella!!!, t’ha estimat per damunt de tot i t’ha seguit allà on anaves. Les vostres filles són el fruit del vostra amor. Cuida-les. Estima-les i dóna-les-hi molts petons i abraçades, de part seva.
 
El cercle de sota es la M., desprèn felicitat, està orgullosa de pertànyer  a la família, la sinceritat es el seu fort, dóna i rep molt d’amor, té una llum que il·lumina l’espai, i gaudeix de tota llibertat per fer el que realment vol en aquesta vida.

L’últim cercle es l’A., una ànima dolça, senzilla, molt bonica, irradia claror, brilla com els estels, camina i supera tots els entrebancs que es va trobant, té una alegria interna que l’ajuda a ser més sensible, també tendeix a emocionar-se. Però a vegades s’amaga darrera  de aquestes mateixes emocions i no deixa traspuar tota la seva  sensibilitat, que aquí està representada per aquesta fulla.
  
El gran cercle que us uneix, és com el univers que fluctua i no us adoneu que existeix, el mateix us passa a vosaltres, sempre podeu comptar uns amb els altres per quan necessiteu parlar, comentar, plorar o riure, però cadascú de vosaltres en total i plena llibertat.

La unió us fa forts!
----------------------------- Escrit per M.Àngels Cassany
"La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad."

Hace años que nos conocemos, a pesar de que hemos compartido poco, siempre ha habido una gran admiración por ti y por T.
Me ha sido imposible hacer este mandala, sin que saliera ella, siento mucho tratar un tema tan delicado y si te hace emocionar mejor, le gustará, ella me ha guiado, la he sentido al lado, porque si quería poner algún color o forma y a ella no le gustaba, se me cerraba la luz y no podía continuar, o no me salía la pintura, he tardado más en terminarlo porque no sabía si estaba a punto.

Primero de todo y sin pensarlo me salió hacer la partición del mandala en cuatro partes, una para cada miembro de tu casa, me sentía guiada por ella, una parte eres tú, la otra T. y las otras dos son  tus hijas, formáis una familia extraordinaria. Todos sois uno, unidos por el gran círculo.

El círculo dorado y sencillo eres tú, también está partido en cuatro partes, en una de ellas hay un gran corazón, el que apoya, el que ama, el que necesita que lo quieran y lo mimen. Otra parte es el miedo a lo desconocido, a lo que tiene que venir, a las cosas más nuevas, a afrontar nuevos cambios a nivel personal. Hay la parte de la diversión, del salir con amigos y amigas, de pasarlo bien, de sentir de nuevo, de amar. La parte de arriba hay un pájaro con un mensaje, que te dice: Haz lo que creas que tienes que hacer, sé tú mismo, no renuncies a nada de lo que quieras hacer, ama, emociónate y triunfa!

El círculo del lado es ella!, Te ha amado por encima de todo y te ha seguido allí donde ibas. Tus hijas son el fruto de su amor. Cuida de ellas. Ámalas y dales muchos besos y abrazos, de su parte.

El círculo de abajo se M., desprende felicidad, está orgullosa de pertenecer a la familia, la sinceridad es su fuerte, da y recibe mucho amor, tiene una luz que ilumina el espacio, y disfruta de toda libertad para hacer lo que realmente quiere en esta vida.

El último círculo se A., una alma dulce, sencilla, muy bonita, irradia luz, brilla como las estrellas, camina y supera todos los obstáculos que se va encontrando, tiene una alegría interna que le ayuda a ser más sensible, también tiende a emocionarse. Pero a veces se esconde detrás de estas mismas emociones y no deja traslucir toda su sensibilidad, que aquí está representada por esta hoja.

 El gran círculo que os une, es como el universo que fluctúa y no os dais cuenta que existe, lo mismo os pasa a vosotros, siempre podéis contar unos con los otros para cuando necesitéis hablar, comentar, llorar o reír, pero cada uno de vosotros en total y plena libertad.

¡La unión os hace fuertes!
------------------------------

“The friendship duplicates the joys and divides the anxieties down the middle.”
It does years that know us, to weigh of that we have shared little, always had one big admiration for you and for the *T.
It has been me impossible do this *mandala, without that it went out she, feel a lot treat a so much delicate subject and if it does you thrill better, will like him , she has guided me, have felt him at the side, because if it wanted put any colour or shape and to her did not like him, closed me the light and could not continue, or did not go out me the painting, have taken more in finishing it because it did not know if it was ready.
First of all and without thinking it went out me do the partition of the *mandala in four parts, one for each member of yours house, felt me guided for her sake, a part are you, the other she and the other two sleep your daughters, form an extraordinary family. All wage one, joined by the big circle.
The golden and simple circle are you, also is split in four parts, in one of them there is one big heart, what supports, what loves, what needs that they love him and the *mimin. Another childbirth , the fear to *lo unknown, to what has that come, to the newest things, to the face new changes to personal level. There is the part of the *divertiment, of the go out with fellow and fellow, to happen it *be, to feel again, to love. The part of above there is a bird with a message, that says you: Do what think that have that do, are you same, do not give up nothing of what want to do, esteem, thrilled and triumphs!
The circle of the side is she!!!, it has loved you above all else and has followed you there where went. Your daughters are the fruit of the yours love. Take care them. Love them and give them many kisses and embraces, of his part.
The circle of under it *M., *desprèn happiness, is proud to belong to the family, the sincerity his fort, gives and receive a lot of love, has a light that lights the space, and enjoys all freedom to do what really wants to in this life.
The last circle the To., a sweet soul, simple, very beautiful, *irradia *claror, shines how the kites, walks and surpasses all the *entrebancs that goes finding, has an internal joy that the help to be more sensitive, also tends to thrill . But sometimes it hides last of these same emotions and does not leave *traspuar all his sensitivity, that here is represented by this leaf.
The big circle that joins you, is how the universe that fluctuates and no you *adoneu that it exists, the same happens you to you, always can count ones with the others for when need to speak, comment, cry or laugh, but each of you altogether and full freedom.
The union does you strong! 

Comentarios

Entradas populares de este blog

1285-Nunca dejéis de caminar juntos

                                                         1285 Mandala:  Nunca dejéis de caminar juntos. ´ Cuando R. me encargó un mandala para toda su familia, pensé que era un reto que quería asumir, me pidió que fuera grande y para la entrada de la casa, y que era una familia de 7 miembros . Y a medida que lo he ido haciendo, me ha venido que ellos 4, también tenían que tener una representación en el dibujo. Podeis jugar a buscar cuál os llama más la atención o cuál os produce más energía, quizá coincidais y os gusta lo mismo, quizás una temporada os gusta más uno que  otro, pero el conjunto es la unión de todos vosotros. La paloma que corona el conjunto de mandalas, aporta la claridad y el amor que os procesáis, por eso:   Nunca dejéis de caminar juntos. 1285 Mandala:  Mai deixeu de caminar junts.   Quant la R. em va encarregar un mandala per tota la vostra família, vaig pensar que era un repte que volia assumir, me’l va demanar que fos gran i per l’entrada de la casa,

271 MANDALA: Un cielo de madre

Ahora   que   se acerca   el   día   de la   madre ,   publico   este   mandala   que he   hecho   para homenajear   a   todas las   madres . 271   MANDALA :   Un   cielo   de   madre ! Mamá ,   eres   un   cielo ¡ Es el   día   de   la   madre   y me ha   inspirado   hacer   este   mandala .   Las madres   cuando   nosotros   somos   niños   se preocupan   por   nosotros , nos cuidan   y   nos enseñan   a   caminar   por   la   vida . La   vida   está llena de   tropiezos   y   ellas   nos   guían   por el   camino   que   creen   más acertado . Muchos   de   nosotros   en lugar   de   agradecerlo ,   nos enfadamos   y   las   tratamos como   si   quisieran   el mal   para   nosotros , en         lugar   del   bien .   Seguro   que   acabamos   diciendo :   Mi madre siempre   hace lo   que   menos   me gusta . Y   nos   da mucha rabia   cuando   alguien   nos   dice ,   cada   día   te pareces   más   a tu   madre . Amigos ,   cuando   nosotros   somos   madres ,   l

1284-Mandala: La luz que emerge de las almas.

  1284 Mandala: La llum que emergeix de les ànimes.   L'àngel que regeix el dia 4 de febrer, es diu: 63 – Anauel. L’àngel que regeix el dia 12 de febrer, es diu: 65 Damabiah.     Aquest mandala ha estat fruit de la generositat de la J......, que ha volgut traslladar la seva saviesa, a través de les paraules i el seu bon fer, i m’ha encarregat aquest mandala per a la vostra empresa, perquè tingui un lloc dins ella.   El que percebo es una gran comunicació   a nivell de socis i de treballadors, que va més enllà d’un treball merament econòmic, sino també emocional i de valors.   Aquest mandala al centre neix una flor que defineix que i qui sou, bellesa per tot arreu, havent format una empresa on heu posat les vostres expectatives i que malgrat tot dels bons i mals moments, el que preval és la vostra unió.   La flor s’expandeix formant el nom de la vostra empresa, i d’aquí es formen altres camins que donen llum al vostra projecte, on l’energia de l’entorn us fa an