Ir al contenido principal

316 MANDALA: (Particular GB)


“L’amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat.”

 Fa anys que ens coneixem, a pesar de que hem compartit poc, sempre hi hagut una gran admiració per tu i per la T.
M’ha estat impossible fer aquest mandala, sense que sortís ella, sento molt tractar un tema tant delicat i si et fa emocionar millor, li agradarà , ella m’ha guiat, l’he sentit al costat, perquè si hi volia posar algun color o forma i a ella no li agradava, se’m tancava la llum i no podia continuar, o no em sortia la pintura, he tardat més en acabar-lo perquè no sabia si estava a punt.

Primer de tot i sense pensar-ho em va sortir fer la partició del mandala en quatre parts, una per cada membre de casa teva, em sentia guiada per ella, una part ets tu, l’altre ella i les altres dues son les teves filles, formeu una família extraordinària. Tots sou un, units per el gran cercle.

El cercle daurat i senzill ets tu, també està partit en quatre parts, en una d’elles hi ha un gran cor, el que dóna suport, el que estima, el que necessita que l’estimin i el mimin. Un altre part es, la por a lo desconegut, al que té que venir, a les coses més noves, al afrontar nous canvis a nivell personal. Hi ha la part del divertiment, del sortir amb amics i amigues, de passar-ho be, de sentir un altre cop, d’estimar. La part de dalt hi ha un ocell amb un missatge, que et diu: Fes el que creguis que tens que fer, sigues tu mateix, no renunciïs a res del que vulguis fer, estima, emocionat i triomfa!
 
El cercle del costat és ella!!!, t’ha estimat per damunt de tot i t’ha seguit allà on anaves. Les vostres filles són el fruit del vostra amor. Cuida-les. Estima-les i dóna-les-hi molts petons i abraçades, de part seva.
 
El cercle de sota es la M., desprèn felicitat, està orgullosa de pertànyer  a la família, la sinceritat es el seu fort, dóna i rep molt d’amor, té una llum que il·lumina l’espai, i gaudeix de tota llibertat per fer el que realment vol en aquesta vida.

L’últim cercle es l’A., una ànima dolça, senzilla, molt bonica, irradia claror, brilla com els estels, camina i supera tots els entrebancs que es va trobant, té una alegria interna que l’ajuda a ser més sensible, també tendeix a emocionar-se. Però a vegades s’amaga darrera  de aquestes mateixes emocions i no deixa traspuar tota la seva  sensibilitat, que aquí està representada per aquesta fulla.
  
El gran cercle que us uneix, és com el univers que fluctua i no us adoneu que existeix, el mateix us passa a vosaltres, sempre podeu comptar uns amb els altres per quan necessiteu parlar, comentar, plorar o riure, però cadascú de vosaltres en total i plena llibertat.

La unió us fa forts!
----------------------------- Escrit per M.Àngels Cassany
"La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad."

Hace años que nos conocemos, a pesar de que hemos compartido poco, siempre ha habido una gran admiración por ti y por T.
Me ha sido imposible hacer este mandala, sin que saliera ella, siento mucho tratar un tema tan delicado y si te hace emocionar mejor, le gustará, ella me ha guiado, la he sentido al lado, porque si quería poner algún color o forma y a ella no le gustaba, se me cerraba la luz y no podía continuar, o no me salía la pintura, he tardado más en terminarlo porque no sabía si estaba a punto.

Primero de todo y sin pensarlo me salió hacer la partición del mandala en cuatro partes, una para cada miembro de tu casa, me sentía guiada por ella, una parte eres tú, la otra T. y las otras dos son  tus hijas, formáis una familia extraordinaria. Todos sois uno, unidos por el gran círculo.

El círculo dorado y sencillo eres tú, también está partido en cuatro partes, en una de ellas hay un gran corazón, el que apoya, el que ama, el que necesita que lo quieran y lo mimen. Otra parte es el miedo a lo desconocido, a lo que tiene que venir, a las cosas más nuevas, a afrontar nuevos cambios a nivel personal. Hay la parte de la diversión, del salir con amigos y amigas, de pasarlo bien, de sentir de nuevo, de amar. La parte de arriba hay un pájaro con un mensaje, que te dice: Haz lo que creas que tienes que hacer, sé tú mismo, no renuncies a nada de lo que quieras hacer, ama, emociónate y triunfa!

El círculo del lado es ella!, Te ha amado por encima de todo y te ha seguido allí donde ibas. Tus hijas son el fruto de su amor. Cuida de ellas. Ámalas y dales muchos besos y abrazos, de su parte.

El círculo de abajo se M., desprende felicidad, está orgullosa de pertenecer a la familia, la sinceridad es su fuerte, da y recibe mucho amor, tiene una luz que ilumina el espacio, y disfruta de toda libertad para hacer lo que realmente quiere en esta vida.

El último círculo se A., una alma dulce, sencilla, muy bonita, irradia luz, brilla como las estrellas, camina y supera todos los obstáculos que se va encontrando, tiene una alegría interna que le ayuda a ser más sensible, también tiende a emocionarse. Pero a veces se esconde detrás de estas mismas emociones y no deja traslucir toda su sensibilidad, que aquí está representada por esta hoja.

 El gran círculo que os une, es como el universo que fluctúa y no os dais cuenta que existe, lo mismo os pasa a vosotros, siempre podéis contar unos con los otros para cuando necesitéis hablar, comentar, llorar o reír, pero cada uno de vosotros en total y plena libertad.

¡La unión os hace fuertes!
------------------------------

“The friendship duplicates the joys and divides the anxieties down the middle.”
It does years that know us, to weigh of that we have shared little, always had one big admiration for you and for the *T.
It has been me impossible do this *mandala, without that it went out she, feel a lot treat a so much delicate subject and if it does you thrill better, will like him , she has guided me, have felt him at the side, because if it wanted put any colour or shape and to her did not like him, closed me the light and could not continue, or did not go out me the painting, have taken more in finishing it because it did not know if it was ready.
First of all and without thinking it went out me do the partition of the *mandala in four parts, one for each member of yours house, felt me guided for her sake, a part are you, the other she and the other two sleep your daughters, form an extraordinary family. All wage one, joined by the big circle.
The golden and simple circle are you, also is split in four parts, in one of them there is one big heart, what supports, what loves, what needs that they love him and the *mimin. Another childbirth , the fear to *lo unknown, to what has that come, to the newest things, to the face new changes to personal level. There is the part of the *divertiment, of the go out with fellow and fellow, to happen it *be, to feel again, to love. The part of above there is a bird with a message, that says you: Do what think that have that do, are you same, do not give up nothing of what want to do, esteem, thrilled and triumphs!
The circle of the side is she!!!, it has loved you above all else and has followed you there where went. Your daughters are the fruit of the yours love. Take care them. Love them and give them many kisses and embraces, of his part.
The circle of under it *M., *desprèn happiness, is proud to belong to the family, the sincerity his fort, gives and receive a lot of love, has a light that lights the space, and enjoys all freedom to do what really wants to in this life.
The last circle the To., a sweet soul, simple, very beautiful, *irradia *claror, shines how the kites, walks and surpasses all the *entrebancs that goes finding, has an internal joy that the help to be more sensitive, also tends to thrill . But sometimes it hides last of these same emotions and does not leave *traspuar all his sensitivity, that here is represented by this leaf.
The big circle that joins you, is how the universe that fluctuates and no you *adoneu that it exists, the same happens you to you, always can count ones with the others for when need to speak, comment, cry or laugh, but each of you altogether and full freedom.
The union does you strong! 

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

835-Mandala :Solidaridad con el egrégor

835 Mandala:   Solidaridad con el egrégor. Solo tú, sabes de lo que estamos hablando, tu egrégor ( alma colectiva o espíritu en común ) tiene que solidarizarse con el resto de almas que componen tu unidad. Eres un alma bella, y también vieja, tu fuerza interior es enorme, puedes y debes caminar hacia lo absoluto, pues es tu meta. Caminante no hay camino se hace camino al andar ( letra de Antonio Machado y cantada por Serrat) significa que a medida que vayas andando por la vida, tú mismo harás lo más conveniente para ti, para tu parte física en 3D y tu parte más espiritual. Hay muchos caminos en este paraje, coge el que más te convenga, pues todos llevan a la iluminación. Es muy normal que tengamos dudas en esta dimensión y no sepamos realmente que tenemos que hacer y donde aplicar nuestras enseñanzas. Es muy fácil, déjate llevar, fluye, no pongas resistencias. Si no estás en sintonía con nosotros no pasa nada, porque encontrarás el día y el momento para hacerlo. Tiempo