Ir al contenido principal

1262 Mandala: ¡Tú si que eres valioso!.

 


1262 Mandala:

¡Tú si que eres valioso!.

 

El ángel que rige el día 9 de enero, se llama: 58 – Yeialel.
 

Tu ángel te ayuda a:


 

- Superar la tristeza

- Dominar las pasiones

- Acelerar el proceso evolutivo, a superar el karma

- Liberarse de energías parasitarias

- Ser útil a la comunidad a la que uno pertenece

- Trascender la realidad material, tener una visión de conjunto, de futuro

- Despegarse de los resultados

- Saber aportar soluciones felices y lógicas a los problemas concretos de la vida

- Ver claro en las situaciones oscuras

 

Y te aporta:

 

- Aptitudes para la sanación, sobre todo enfermedades mentales.

- Afán de demostrar sus verdades, de revelar lo auténtico

- Poder mental

- Franqueza, bravura

- Protección contra la falsedad

- Consuelo

- Discernimiento

- Una gran capacidad de amar

 


Según tu mandala, eres un ser superior, que de vez en cuando cae, pero lo mejor que haces es volverte levantar, lo que tienes que hacer es mantener tu fe contigo mismo, eres muy valioso para nosotros los seres que te amamos y queremos para ti lo mejor, el mismo amor que tenemos para nosotros, formas parte de todo un conjunto de almas que has encontrado en la tierra y otras que están con nosotros, pero todas están aquí para hacer -te crecer como alma.

La gran mayoría de almas ni se dan cuenta de que tienen una misión por cumplir, ni que en esencia son seres magníficos, como tú, pero tú con tu presencia les ayudas a mejorar como personas en esta vida, aunque se hace difícil, porque nos hemos puesto muchas trampas por cumplir.

Tenemos por delante nuestra oportunidad de mejorar, de ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenos amigos.... , pero siempre hay algún ser que nos lo recuerda, y sólo es por el amor incondicional que nos profesan .

Tú tienes a tu alrededor muchos angelitos físicos que están a tu lado que te aman como te mereces, porque, si tú te mereces ser amado y tú con tu sabiduría también quieres aunque te cueste reconocerlo. Piensa, medita, disfruta, ama, baila, canta, pinta... porque:

 

Tú sí que vales.


Las mariposas quieren entrar en tu interior, para disfrutar de tu belleza interna y así ayudarte a realizar la transformación.

Diseñado y escrito por M.Àngels Cassany----------------------------------------------------------------

1262 Mandala: 

Tu si que ets valuós!.

 

L'àngel que regeix el dia 9 de gener, es diu: 58 – Yeialel.

 

El teu àngel t’ajuda a:

 

- Superar la tristesa

- Dominar les passions

- Accelerar el procés evolutiu, a superar el karma

- Alliberar-se d'energies parasitàries

- Ser útil a la comunitat a la qual un pertany

- Transcendir la realitat material, tenir una visió de conjunt, de futur

- Desenganxar-se dels resultats

- Saber aportar solucions felices i lògiques als problemes concrets de la vida

- Veure clar en les situacions fosques

 

I t’aporta:

 

- Aptituds per a la sanació, sobretot de malalties mentals.

- Afany de demostrar les seves veritats, de revelar allò autèntic

- Poder mental

- Franquesa, bravura

- Protecció contra la falsedat

- Consol

- Discerniment

- Una gran capacitat d'estimar

 

Segons el teu mandala, ets un ser superior, que de tant en tant cau, però el millor que fas es tornar-te aixecar, el que tens que fer es mantenir la teva fe amb tu mateix, ets molt valuós per nosaltres els essers que t’estimem i volem per tu el millor, el mateix amor que tenim per nosaltres, formes part de tot un conjunt d’ànimes que has trobat a la terra i d’altres que estan amb nosaltres, però totes estan aquí per fer-te créixer com a ànima.

La gran majoria d’ànimes ni se n’adonen que tenen una missió per complir, ni que en essència son essers magnífics, com tu, però tu amb la teva presencia els ajudes a millorar com a persones en aquesta vida, encara que es fa difícil, perquè ens hem posat molts de paranys per complir.

Tenim al davant nostra l’oportunitat de millorar, de ser bons fills, bons germans, bons pares, bons amics.... , però sempre hi ha algun ser que ens ho recorda, i només és per l’amor incondicional que ens professen.

Tu tens al teu voltant molts angelets físics que estan al teu costat que t’estimen com et mereixes, perquè, si tu et mereixes ser estimat i tu amb la teva saviesa també estimes encara que et costi reconèixer-ho. Pensa, medita, gaudeix, estima, balla, canta, pinta... perquè:

 

Tu si que vals.

 

Les papallones volen entrar al teu interior, per gaudir de la teva bellesa interna i així ajudar-te a fer la transformació.

 

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 12 de març de 2023

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

842 Mandala: Poesia de una papallona.

842 Mandala: Poesia de una papallona. Quan camines pels camps  i veus els ocells volar, les muntanyes s’alcen al teu costat i els caminets que s’endinsen al bosc. Que penses? Estàs en plena natura i t’agrada el que veus. Els ocells piulen, s’escolta el so d’altres animals i si perceps i t’entregues a la natura, pots visualitzar un altre món, el més espiritual. I... en mig del caminet sempre t’acompanya alguna papallona. No fan soroll però alegren la vista amb les seves ales ben acolorides, quina magnífica imatge, segur que tens sort de que s’aturi a prop teu, estigues atenta en tots els sentits, quan et passegis per la natura.  Les postes o sortides de sol, ens traslladen a un altre món, si ens aturem a veure-les i sentir-les. Les sortides ens marquen un nou dia, en el que podem fer un munt de coses positives, de solidaritat, d’entrega, de benestar, d’apropament, d’amor a la parella, fills, pares, germans,... i d’amor incondicional als demés, només ens cal escoltar-nos i f