Ir al contenido principal

1196 Mandala: Espiral d’amor energètic.

 

 

1196 Mandala: 

Espiral de amor energético.

El Ángel que rige el día 5 de agosto, se llama:  27 – Yerathel.

 

Mandalas A. Cassany-1196

Te ayuda a:

 

·         Ser portador de luz, armonía, orden, civilización y libertad.

·         Defender las leyes universales con vehemencia.

·         Actuar al límite del heroísmo, ahí donde pocos llegan.

·         Sociabilizar.

·         Liberarse de los calumniadores y enemigos.

·         Liberarse de las fuerzas abismales, de las falsas creencias y de todo lo que se opone al propio desarrollo.

·         Distinguirse en literatura.

·         Elevar la conciencia.

·         Encontrar el lugar que a uno le corresponde.

·         Conectar con el propio núcleo, con el ser divino.

 

Y te aporta:

 

·         Protección contra los enemigos, provocadores y calumniadores.

·         Optimismo.

·         Amor al arte.

·         Sabiduría.

·         Afán de aprender y de superación.

·         Carisma.

 

Palabra clave: Inteligencia

 

En esencia, eres perseverante, tenaz, decidida que tomas las decisiones correctas, servicial, a veces incomprendida ya que actúas de forma diferente a los demás, enigmática, vives proyectada al futuro adelantándote a todo el mundo, no le das demasiado importancia al presente. Trabajadora incansable, constante, con gran resistencia física, mental y espiritual, puedes lograr el éxito gracias a tu gran voluntad y poder de decisión.

 

En esta vida te toca asumir que todo lo aprendido anteriormente (en vidas pasadas), ya lo tienes por derecho, por lo tanto te toca recibir lo que eres en esencia y lo tienes que potenciar dándole la fuerza que se merece, especialmente en todo lo positivo que representa.

 

Como misión vienes a aprender a colaborar con los demás, a desarrollar las solidaridad, aprender a transcender la emocionalidad, aprender a asociarte sin depender de nadie, dejándote guiar por tu Maestro interior, a ver lo positivo de cada persona, situación o relación.

 

 

Tu mandala te ayudará a ver y sentir, tal como eres. En tu interior guardas mucho amor, tienes que darle fuerza a la espiral energética del amor que se refuerza en tu núcleo interior (alma) y expandirlo por todo y a todo lo que te rodea, ya no sólo el amor de pareja, de familia, de amistades, sino también el amor incondicional.

Mandalas A. Cassany-1196
A través de esta energía puedes superar muchas cosas que te pueden angustiar o doler y que no entiendes, pero el amor incondicional te puede ayudar a sobrepasarlo.

Las palomas del amor que te acompañan, te harán mirar más allá de lo que tu vista puede ver, y así entender un montón de cosas que hasta ahora se te han resistido.

Crece, mira, camina hacia donde la Vida te lleve.

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 15 d’octubre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.


--------------------------------

Idioma: Català

1196 Mandala: 

Espiral d’amor energètic.

 

L'àngel que regeix el dia 4 d’agost, es diu: 27 – Yerathel.

 


El teu àngel t’ajuda a:

 

·         Ser portador de llum, harmonia, ordre, civilització i llibertat.

·         Defensar les lleis universals amb vehemència.

·         Actuar al límit de l'heroisme, allà on pocs arriben.

·         Alliberar-se dels calumniadors i enemics.

·         Alliberar-se de les forces abismals, de les falses creences i de tot el que s'oposa al propi desenvolupament.

·         Distingir-se en literatura.

·         Elevar la consciència.

·         Trobar el lloc que a un li correspon.

·         Connectar amb el propi nucli, amb l'ésser diví.

 

I t’aporta:

 

·         Protecció contra els enemics, provocadors i calumniadors.

·         Optimisme.

·         Amor a l'art.

·         Saviesa.

·         Afany d'aprendre i de superació.

·         Carisma.

 

Segons la numerologia:

 

La teva paraula clau és: INTEL.LIGÈNCIA.

 

En essència, ets perseverant, tenaç, decidida que prens les decisions correctes, servicial, de vegades incompresa ja que actues de forma diferent als altres, enigmàtica, vius projectada al futur avançant -he a tothom, no li dones massa importància al present. Treballadora incansable, constant, amb gran resistència física, mental i espiritual, pots aconseguir l'èxit gràcies a la teva gran voluntat i poder de decisió.

Mandalas A. Cassany-1196

 

En aquesta vida et toca assumir que tot lo après anteriorment  (en vides passades) , ja ho tens per dret , per tant et toca rebre el que ets en essència i ho has de potenciar donant-li la força que es mereix, especialment a tot lo positiu que representa.

 

Com missió véns a aprendre a col·laborar amb els altres, a desenvolupar les solidaritat, aprendre a transcendir l'emocionalitat, aprendre a associar-te sense dependre de ningú, deixant-te guiar per la teva Mestre interior, a veure el positiu de cada persona, situació o relació.

 

El teu mandala t’ajudarà a veure i a sentir, tal com ets. En el teu interior guardes molt d’amor, tens que donar-li força a l’espiral energètica de l’amor que es reforça dins el teu nucli interior (ànima) i expandir-lo per tot i a tot el que t’envolta, ja no només l’amor de parella, de família, d’amistats, sinó també l’amor incondicional.

Mandalas A. Cassany-1196

A través d’aquesta energia pots superar moltes coses que et poden angoixar o doldre i que no entens, però l’amor incondicional et pot ajudar a sobrepassar-ho.

Els coloms de l’amor que t’acompanyen, et faran mirar més enllà del que la teva vista por veure, i així entendre un munt de coses que fins ara s’han resistit.

Creix, mira, camina cap on la Vida et porti.

 

Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 15 d’octubre de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.


----------------------------------------------

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1128-Mandala: Junts cap a la unió

  1128 Mandala:    Junts cap a la unió.   L'àngel que regeix el dia 27 de desembre, es diu: 55 – Mebahiah. L’àngel que regeix el dia 4 de novembre, es diu: 45 – Sealiah.     La passió és cosa de dos i en el vostre cas, això és patent, la força que teniu junts pot més que les petites diferencies que us aneu trobant pel camí. La llum que irradieu és molt potent i fa que millori dia a dia la vostra relació. Per aquest motiu aneu junts cap a la unió, no només física, sinó espiritual i mental. Cada dia que passa us uneix més i sou capaços de trobar-vos en un espai mitjà que us produeix a tots dos una pau interior difícil d'explicar.   La D. en el mandala té un interior ple d'amor amb una flor que s'expandeix per tot el mandala, produint un efecte acolorit de pau i amor. En J. té com un timó-brúixola en el bell mig del mandala, que porta la relació cap a bon port i junts formen el mandala central d'unió a pesar de les dificultats del camí.   Les papa

Significado de algunas formas y colores de los mandalas

El significado que consta en este escrito, lo encontré en libros que hablaban de los mandalas, mi interpretación personal no se basa en ningún libro, solo en  mi percepción personal y con ayuda de mis guias-ángeles. Pero os puede servir de complemento, si decidís hacer vuestro propio Mandala. El que hoy adjunto, está hecho por ordenador. Mandala significa círculo en sánscrito. Esta palabra es también conocida como rueda y totalidad. Más allá de su definición como palabra, desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. También se le define como un sistema ideo gráfico contenedor de un espacio sagrado. Según la Psicología , el mandala representa al ser humano. Interactuar con ellos te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar tu creatividad y a re-conectarte con tu ser esencial. Es como comenzar un viaje hacia tu esencia, te abre puertas hasta ahora desconocidas y hace que