Ir al contenido principal

1159-Expandint harmonia- Expandiendo armonía

 

1159-Expandint harmonia.

1159 Mandala:

Expandint harmonia.

 

L'àngel que regeix el dia 25 d’abril, es diu: 7 – Achaiah.

 

 

El teu àngel t’ajuda a:

 

·         Esbrinar la veritat.

·         Difondre coneixements.

·         Resoldre problemes difícils.

·         Activar la creativitat.

·         Tenir un intel·lecte il·luminat.

·         Saber percebre l'essència a l'interior de la forma, el contingut més enllà de l'embolcall.

 

 

I t’aporta:

 

·         Paciència.

·         Una gran capacitat de reflexió.

·         Capacitat d’innovar en el terreny de la ment.

·         Protecció contra la mandra, la negligència i la despreocupació.

 

 

També t’ajuda l’àngel Chavakiak, a harmonitzar les relacions entre diferents generacions, a respectar els ancestres, a ser un creador de futur, un bon comunicador i a viure en pau amb tothom. I t’aporta facultats per la sanació, poder de convicció, eloqüència, alegria, entusiasme i optimisme.

 

Has nascut amb la missió de conèixer-te a tu mateix i a què ets internament, a treballar-ho en consciència et portarà com a conseqüència la teva realització integral de vida.

 

La teva paraula clau és: PODER.

 

Segons la numerologia:

Vénen a convertir-se en líders, en oradors, en dirigents de l'activitat professional que decideixin realitzar, a dirigir grups, a desenvolupar la compassió i la misericòrdia, a ser independents, a gaudir i aprendre de la

solitud, a aprendre constantment quines són les prioritats a la vida, a aprofundir en coneixements espirituals a través d'estudis esotèrics i de diferents tipus de meditació que els connectin amb el seu poder interior, desenvolupar tota activitat que porti pau i estímul al seu esperit. En l'àmbit professional tot càrrec que apliqui lideratge empresarial, polític, social, econòmic o espiritual, tot allò que d'alguna manera vagi dirigit a les masses com per exemple, venedors, promotors; tot allò que representi la direcció de grans masses, president d'empreses, dirigents polítics, comunicadors socials, jutges, reformadors públics.

 

El teu mandala forma part d’aquesta expansió d’harmonia que generes, ets el centre d’atenció en aquests moments de la teva vida i conseqüent-ment de la que t’espera de gran, un nucli petit que es transformarà en un gran líder i tindrà el poder de convicció en tota la seva expansió, els colors diversos formaran part de la teva vida, en forma de persones, personatges, o d’idees diferents que influiran en el teu desenvolupament com a ser humà, tant físicament com espiritualment.

Els camins que t’esperen són infinits, uns els passaràs confortablement, d’altres els hauràs de passar acompanyat, i d’altres seran difícils, però pensa sempre que tots formaran part de la teva identitat com a ser humà.

 

El nostre pas per aquesta vida, no és fàcil i tot el que ens passa és per alguna raó, d’aquí el nostre aprenentatge i quan marxem, sigui quan sigui, en fer una reflexió, que puguem dir que tot el que hem fet, amb els errors inclosos, han servit per ser millors persones i tenir una ànima que traspuï molt d’amor als altres i a un mateix.

Per tant, tens a les teves mans, un conjunt d’eines per utilitzar.

 

Definició d’harmonia:

Equilibri, proporció i correspondència adequada entre les diferents coses d'un conjunt.

 Relació de pau, concòrdia i entesa entre dues o més persones.

 

Aquest mandala pot ajudar-te tenint-lo a prop, per harmonitzar l’espai i a tu mateix.

 La papallona t’ajudarà a sentir-te més unit a la natura, transformant l’entorn d’una gran bellesa i ple d’emocions positives.

 Creix feliç i en molt bona companyia.

 Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 31 d’agost de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

El teu número és el 7, el tens a l’àngel, a l’essència i a la missió.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

1159 Mandala:

Expandiendo armonía.

 

El ángel que rige el día 25 de abril, se llama: 7 – Achaiah.

 

 

Tu ángel te ayuda a:

 

• Averiguar la verdad.

• Difundir conocimientos.

• Resolver problemas difíciles.

• Activar la creatividad.

• Tener un intelecto iluminado.

• Saber percibir la esencia en el interior de la forma, el contenido más allá del envoltorio.

 

 

Y te aporta:

 

• Paciencia.

• Una gran capacidad de reflexión.

• Capacidad de innovar en el terreno de la mente.

• Protección contra la pereza, la negligencia y la despreocupación.

 

 

También te ayuda el ángel Chavakiak, a armonizar las relaciones entre diferentes generaciones, a respetar los ancestros, a ser un creador de futuro, un buen comunicador y a vivir en paz con todo el mundo. Y te aporta facultades para la sanación, poder de convicción, elocuencia, alegría, entusiasmo y optimismo.

 

Has nacido con la misión de conocerte a ti mismo y a lo que eres internamente, al trabajarlo en conciencia te llevará como consecuencia tu realización integral de vida.

 

Tu palabra clave es: PODER.

 

Según la numerología:

Vienen a convertirse en líderes, en oradores, en dirigentes de la actividad profesional que decidan realizar, a dirigir grupos, a desarrollar la compasión y la misericordia, a ser independientes, a disfrutar y aprender de la soledad, a aprender constantemente cuáles son las prioridades en la vida, a profundizar en conocimientos espirituales a través de estudios esotéricos y de diferentes tipos de meditación que los conecten con su poder interior, desarrollar toda actividad que lleve paz y estímulo a su espíritu. En el ámbito profesional todo cargo que aplique liderazgo empresarial, político, social, económico o espiritual, todo aquello que de alguna manera vaya dirigido a las masas como por ejemplo, vendedores, promotores; todo aquello que represente la dirección de grandes masas, presidente de empresas, dirigentes políticos, comunicadores sociales, jueces, reformadores públicos.

 

Tu mandala forma parte de esta expansión de armonía que generas, eres el centro de atención en estos momentos de tu vida y consecuentemente de la que te espera de mayor, un núcleo pequeño que se transformará en un gran líder y tendrá el poder de convicción en toda su expansión, los colores diversos formarán parte de tu vida, en forma de personas, personajes, o de ideas diferentes que influirán en tu desarrollo como ser humano, tanto físicamente como espiritualmente.

Los caminos que te esperan son infinitos, unos los pasarás confortablemente, otros los tendrás que pasar acompañado, y otros serán difíciles, pero piensa siempre que todos formarán parte de tu identidad como ser humano.

 

Nuestro paso por esta vida, no es fácil y todo lo que nos pasa es por alguna razón, de aquí nuestro aprendizaje y cuando marchamos, sea cuando sea, al hacer una reflexión, que podamos decir que todo lo que hemos hecho, con los errores incluidos, han servido para ser mejores personas y tener una alma que rezume mucho amor hacia  los otros y a un mismo.

Por lo tanto, tienes en tus manos, un conjunto de herramientas para utilizar.

 

Definición de armonía:

Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto.

 

Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas.

 

 

Este mandala puede ayudarte teniéndolo cerca, para armonizar el espacio y a ti mismo.

 

La mariposa te ayudará a sentirte más unido a la naturaleza, transformando el entorno de una gran belleza y lleno de emociones positivas.

 

Crece feliz y en muy buena compañía.

Sant. Gregori, 31 d’agost de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

El teu número és el 7, el tens a l’àngel, a l’essència i a la missió.

Comentarios

Entradas populares de este blog

1285-Nunca dejéis de caminar juntos

                                                         1285 Mandala:  Nunca dejéis de caminar juntos. ´ Cuando R. me encargó un mandala para toda su familia, pensé que era un reto que quería asumir, me pidió que fuera grande y para la entrada de la casa, y que era una familia de 7 miembros . Y a medida que lo he ido haciendo, me ha venido que ellos 4, también tenían que tener una representación en el dibujo. Podeis jugar a buscar cuál os llama más la atención o cuál os produce más energía, quizá coincidais y os gusta lo mismo, quizás una temporada os gusta más uno que  otro, pero el conjunto es la unión de todos vosotros. La paloma que corona el conjunto de mandalas, aporta la claridad y el amor que os procesáis, por eso:   Nunca dejéis de caminar juntos. 1285 Mandala:  Mai deixeu de caminar junts.   Quant la R. em va encarregar un mandala per tota la vostra família, vaig pensar que era un repte que volia assumir, me’l va demanar que fos gran i per l’entrada de la casa,

271 MANDALA: Un cielo de madre

Ahora   que   se acerca   el   día   de la   madre ,   publico   este   mandala   que he   hecho   para homenajear   a   todas las   madres . 271   MANDALA :   Un   cielo   de   madre ! Mamá ,   eres   un   cielo ¡ Es el   día   de   la   madre   y me ha   inspirado   hacer   este   mandala .   Las madres   cuando   nosotros   somos   niños   se preocupan   por   nosotros , nos cuidan   y   nos enseñan   a   caminar   por   la   vida . La   vida   está llena de   tropiezos   y   ellas   nos   guían   por el   camino   que   creen   más acertado . Muchos   de   nosotros   en lugar   de   agradecerlo ,   nos enfadamos   y   las   tratamos como   si   quisieran   el mal   para   nosotros , en         lugar   del   bien .   Seguro   que   acabamos   diciendo :   Mi madre siempre   hace lo   que   menos   me gusta . Y   nos   da mucha rabia   cuando   alguien   nos   dice ,   cada   día   te pareces   más   a tu   madre . Amigos ,   cuando   nosotros   somos   madres ,   l

1284-Mandala: La luz que emerge de las almas.

  1284 Mandala: La llum que emergeix de les ànimes.   L'àngel que regeix el dia 4 de febrer, es diu: 63 – Anauel. L’àngel que regeix el dia 12 de febrer, es diu: 65 Damabiah.     Aquest mandala ha estat fruit de la generositat de la J......, que ha volgut traslladar la seva saviesa, a través de les paraules i el seu bon fer, i m’ha encarregat aquest mandala per a la vostra empresa, perquè tingui un lloc dins ella.   El que percebo es una gran comunicació   a nivell de socis i de treballadors, que va més enllà d’un treball merament econòmic, sino també emocional i de valors.   Aquest mandala al centre neix una flor que defineix que i qui sou, bellesa per tot arreu, havent format una empresa on heu posat les vostres expectatives i que malgrat tot dels bons i mals moments, el que preval és la vostra unió.   La flor s’expandeix formant el nom de la vostra empresa, i d’aquí es formen altres camins que donen llum al vostra projecte, on l’energia de l’entorn us fa an