Ir al contenido principal

1159-Expandint harmonia- Expandiendo armonía

 

1159-Expandint harmonia.

1159 Mandala:

Expandint harmonia.

 

L'àngel que regeix el dia 25 d’abril, es diu: 7 – Achaiah.

 

 

El teu àngel t’ajuda a:

 

·         Esbrinar la veritat.

·         Difondre coneixements.

·         Resoldre problemes difícils.

·         Activar la creativitat.

·         Tenir un intel·lecte il·luminat.

·         Saber percebre l'essència a l'interior de la forma, el contingut més enllà de l'embolcall.

 

 

I t’aporta:

 

·         Paciència.

·         Una gran capacitat de reflexió.

·         Capacitat d’innovar en el terreny de la ment.

·         Protecció contra la mandra, la negligència i la despreocupació.

 

 

També t’ajuda l’àngel Chavakiak, a harmonitzar les relacions entre diferents generacions, a respectar els ancestres, a ser un creador de futur, un bon comunicador i a viure en pau amb tothom. I t’aporta facultats per la sanació, poder de convicció, eloqüència, alegria, entusiasme i optimisme.

 

Has nascut amb la missió de conèixer-te a tu mateix i a què ets internament, a treballar-ho en consciència et portarà com a conseqüència la teva realització integral de vida.

 

La teva paraula clau és: PODER.

 

Segons la numerologia:

Vénen a convertir-se en líders, en oradors, en dirigents de l'activitat professional que decideixin realitzar, a dirigir grups, a desenvolupar la compassió i la misericòrdia, a ser independents, a gaudir i aprendre de la

solitud, a aprendre constantment quines són les prioritats a la vida, a aprofundir en coneixements espirituals a través d'estudis esotèrics i de diferents tipus de meditació que els connectin amb el seu poder interior, desenvolupar tota activitat que porti pau i estímul al seu esperit. En l'àmbit professional tot càrrec que apliqui lideratge empresarial, polític, social, econòmic o espiritual, tot allò que d'alguna manera vagi dirigit a les masses com per exemple, venedors, promotors; tot allò que representi la direcció de grans masses, president d'empreses, dirigents polítics, comunicadors socials, jutges, reformadors públics.

 

El teu mandala forma part d’aquesta expansió d’harmonia que generes, ets el centre d’atenció en aquests moments de la teva vida i conseqüent-ment de la que t’espera de gran, un nucli petit que es transformarà en un gran líder i tindrà el poder de convicció en tota la seva expansió, els colors diversos formaran part de la teva vida, en forma de persones, personatges, o d’idees diferents que influiran en el teu desenvolupament com a ser humà, tant físicament com espiritualment.

Els camins que t’esperen són infinits, uns els passaràs confortablement, d’altres els hauràs de passar acompanyat, i d’altres seran difícils, però pensa sempre que tots formaran part de la teva identitat com a ser humà.

 

El nostre pas per aquesta vida, no és fàcil i tot el que ens passa és per alguna raó, d’aquí el nostre aprenentatge i quan marxem, sigui quan sigui, en fer una reflexió, que puguem dir que tot el que hem fet, amb els errors inclosos, han servit per ser millors persones i tenir una ànima que traspuï molt d’amor als altres i a un mateix.

Per tant, tens a les teves mans, un conjunt d’eines per utilitzar.

 

Definició d’harmonia:

Equilibri, proporció i correspondència adequada entre les diferents coses d'un conjunt.

 Relació de pau, concòrdia i entesa entre dues o més persones.

 

Aquest mandala pot ajudar-te tenint-lo a prop, per harmonitzar l’espai i a tu mateix.

 La papallona t’ajudarà a sentir-te més unit a la natura, transformant l’entorn d’una gran bellesa i ple d’emocions positives.

 Creix feliç i en molt bona companyia.

 Disseny, pintat i escrit original de:

 

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 31 d’agost de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

El teu número és el 7, el tens a l’àngel, a l’essència i a la missió.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

1159 Mandala:

Expandiendo armonía.

 

El ángel que rige el día 25 de abril, se llama: 7 – Achaiah.

 

 

Tu ángel te ayuda a:

 

• Averiguar la verdad.

• Difundir conocimientos.

• Resolver problemas difíciles.

• Activar la creatividad.

• Tener un intelecto iluminado.

• Saber percibir la esencia en el interior de la forma, el contenido más allá del envoltorio.

 

 

Y te aporta:

 

• Paciencia.

• Una gran capacidad de reflexión.

• Capacidad de innovar en el terreno de la mente.

• Protección contra la pereza, la negligencia y la despreocupación.

 

 

También te ayuda el ángel Chavakiak, a armonizar las relaciones entre diferentes generaciones, a respetar los ancestros, a ser un creador de futuro, un buen comunicador y a vivir en paz con todo el mundo. Y te aporta facultades para la sanación, poder de convicción, elocuencia, alegría, entusiasmo y optimismo.

 

Has nacido con la misión de conocerte a ti mismo y a lo que eres internamente, al trabajarlo en conciencia te llevará como consecuencia tu realización integral de vida.

 

Tu palabra clave es: PODER.

 

Según la numerología:

Vienen a convertirse en líderes, en oradores, en dirigentes de la actividad profesional que decidan realizar, a dirigir grupos, a desarrollar la compasión y la misericordia, a ser independientes, a disfrutar y aprender de la soledad, a aprender constantemente cuáles son las prioridades en la vida, a profundizar en conocimientos espirituales a través de estudios esotéricos y de diferentes tipos de meditación que los conecten con su poder interior, desarrollar toda actividad que lleve paz y estímulo a su espíritu. En el ámbito profesional todo cargo que aplique liderazgo empresarial, político, social, económico o espiritual, todo aquello que de alguna manera vaya dirigido a las masas como por ejemplo, vendedores, promotores; todo aquello que represente la dirección de grandes masas, presidente de empresas, dirigentes políticos, comunicadores sociales, jueces, reformadores públicos.

 

Tu mandala forma parte de esta expansión de armonía que generas, eres el centro de atención en estos momentos de tu vida y consecuentemente de la que te espera de mayor, un núcleo pequeño que se transformará en un gran líder y tendrá el poder de convicción en toda su expansión, los colores diversos formarán parte de tu vida, en forma de personas, personajes, o de ideas diferentes que influirán en tu desarrollo como ser humano, tanto físicamente como espiritualmente.

Los caminos que te esperan son infinitos, unos los pasarás confortablemente, otros los tendrás que pasar acompañado, y otros serán difíciles, pero piensa siempre que todos formarán parte de tu identidad como ser humano.

 

Nuestro paso por esta vida, no es fácil y todo lo que nos pasa es por alguna razón, de aquí nuestro aprendizaje y cuando marchamos, sea cuando sea, al hacer una reflexión, que podamos decir que todo lo que hemos hecho, con los errores incluidos, han servido para ser mejores personas y tener una alma que rezume mucho amor hacia  los otros y a un mismo.

Por lo tanto, tienes en tus manos, un conjunto de herramientas para utilizar.

 

Definición de armonía:

Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto.

 

Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas.

 

 

Este mandala puede ayudarte teniéndolo cerca, para armonizar el espacio y a ti mismo.

 

La mariposa te ayudará a sentirte más unido a la naturaleza, transformando el entorno de una gran belleza y lleno de emociones positivas.

 

Crece feliz y en muy buena compañía.

Sant. Gregori, 31 d’agost de 2021.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Part de la informació aquí descrita surt de,  numerologia de Omkin Kay,  Llop (Kabaleb) i M. Àngels Cassany.

El teu número és el 7, el tens a l’àngel, a l’essència i a la missió.

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1128-Mandala: Junts cap a la unió

  1128 Mandala:    Junts cap a la unió.   L'àngel que regeix el dia 27 de desembre, es diu: 55 – Mebahiah. L’àngel que regeix el dia 4 de novembre, es diu: 45 – Sealiah.     La passió és cosa de dos i en el vostre cas, això és patent, la força que teniu junts pot més que les petites diferencies que us aneu trobant pel camí. La llum que irradieu és molt potent i fa que millori dia a dia la vostra relació. Per aquest motiu aneu junts cap a la unió, no només física, sinó espiritual i mental. Cada dia que passa us uneix més i sou capaços de trobar-vos en un espai mitjà que us produeix a tots dos una pau interior difícil d'explicar.   La D. en el mandala té un interior ple d'amor amb una flor que s'expandeix per tot el mandala, produint un efecte acolorit de pau i amor. En J. té com un timó-brúixola en el bell mig del mandala, que porta la relació cap a bon port i junts formen el mandala central d'unió a pesar de les dificultats del camí.   Les papa

Zentangle Ang Sung Wahe Guru