Ir al contenido principal

1087-La luz que ilumina el camino

 1087 Mandala: 

La luz que ilumina el camino.

 

El ángel que rige el día 20 de noviembre, se llama: 48 – Mihael.                                                                                                                                                                                                                             

 La creatividad, la constancia, la confianza, serán importantes en el curso de tu vida, tendrás momentos de gran actividad, de movimiento, de investigación, podrás generar un montón de historias que harán que tu realización como persona sea una luz que ilumina tu camino y el de tus familiares.

 Tu ángel Mihael te ayuda a ser una persona planificadora, a convertir los deseos en realidades, a tener paz interior, a hacer florecer todas las cosas, te aporta creatividad, inspiración, una gran capacidad de amar, presentimientos sobre el futuro.

 Te crees que "eres" la que "fuiste" en vidas pasadas, por lo que asume que ya tienes camino recorrido y avanza integrando el aprendizaje positivamente y utiliza tu esencia para integrar todo el conocimiento.

 Tu esencia según la numerología, dice que los nacidos bajo su influencia son personas obedientes, discípulos por excelencia, les encanta aprender, pero siempre de una sola fuente, muy amiga de todo el mundo, excelente confidente, sabe escuchar y guardar secretos, es un número que se lleva bien con todo el mundo.

 Como regalo en esta vida, tienes el número 9 que integra 3 veces 3, que representa el 3 el amor social incondicional, el 6 el amor a Dios (el Universo...., etc.) y el 9 AMOR con mayúsculas, en todo su esplendor, un amor que comprende a todos y no emite juicios sobre personas y situaciones, tienes una percepción de lo sutil que resulta difícil engañarte.

 Tu misión en esta vida radica a encontrar tu propia esencia dentro de ti, y en cada persona, a decir y a defender la verdad sin temor a las consecuencias, a seguir tu propia intuición, a descubrir tu sexto sentido, sacando un bonito aprendizaje de cada situación vivida.

 Tu mandala te dice todo esto, míralo de vez en cuando y te recordará lo que tú sabes y lo que has venido a vivir.

 Del centro del mandala emerge una flor que se expande por todo el círculo que representa tu esencia bonita y amorosa, dejando que tu mensaje se extienda a través de las mariposas que te acompañan en el camino, y que representan las transformaciones espirituales de tu alma.

 Este regalo es de parte de unas almas muy bonitas y que te quieren. 

 

Diseño y escrito original de:

 Mandalas A. Cassany

St. Gregori (Girona), 19 de diciembre de 2019.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

-------------------------------------------------------------Mandalas A. Cassany

1087 Mandala: 

La llum que il·lumina el camí.

L'àngel que regeix el dia 20 de novembre, es diu: 48 – Mihael.                                                                                                                                                                                                                              

 La creativitat, la constància, la confiança, seran importants en el curs de la teva vida, tindràs moments de gran activitat, de moviment, de recerca, podràs generar un munt d’històries que faran que la teva realització com a persona sigui una llum que il·lumina el teu camí i el dels teus familiars.

 El teu àngel Mihael t’ajuda a ser una persona planificadora, a convertir els desitjos en realitats, a tenir pau interior, a fer florir totes les coses, t’aporta creativitat, inspiració, una gran capacitat d’estimar, pressentiments sobre el futur.

 Et creus que “ets” el que “vas ser” en vides passades, pel que assumeix que ja tens camí recorregut i avança integrant l’aprenentatge positivament i utilitza la teva essència per integrar tot el coneixement.

 La teva essència segons la numerologia, diu que els nascuts sota la seva influencia són persones obedients, deixebles per excel·lència, els encanta aprendre, però sempre d’una sola font, molt amiga de tothom, excel·lent confident, sap escoltar i guardar secrets, és un número que es porta bé amb tothom.

 Com a regal en aquesta vida, tens el número 9 que integra 3 vegades 3, que representa el 3 l’amor social incondicional, el 6 l’amor a Déu (l’Univers.... etc.) i el 9 AMOR amb majúscules, en tota la seva esplendor, un amor que compren a tots i no emet judicis sobre persones i situacions, tens una percepció del subtil que resulta difícil enganyar-te.  

 La teva missió en aquesta vida radica a trobar la teva pròpia essència dins teu, i en cada persona, a dir i a defensar la veritat sense por de les conseqüències, a seguir la teva pròpia intuïció, a descobrir el teu sisè sentit, traient un bonic aprenentatge de cada situació viscuda. 

 El teu mandala et diu tot això, mira’l de tant en tant i et recordarà el que tu saps i el que has vingut a viure.

 El centre del mandala emergeix una flor que s’expandeix per tot el cercle que representa la teva essència bonica i amorosa, deixant que el teu missatge s’estengui a través de les papallones que t’acompanyen en el camí, i que representen les transformacions espirituals de la teva ànima.

 Aquest regal és de part d’unes ànimes molt boniques i que t’estimen. 

 Disseny i escrit original de:

 Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 19 de desembre de 2019.

e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

www.mandalas.cat

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

704-Mandala - Dulce armonia

  704 Mandala:      Dolça harmonia. Mandala A.Cassany  704 Nineta, dolça i encantadora, ànima harmoniosa, que desprens una bellesa interna que ens deixa a tots meravellats. Es probable que en 3D no els hi demostris però fes el possible per fer-ho, les ànimes que t’envolten t’ho ag rairan. Tens l’oportunitat de fer que moltes ànimes aprenguin de la teva saviesa, la terrenal i la espiritual, ets un canal d’energia i l’has de desenvolupar, fent tot allò que t’agrada i estàs deixant de fer-ho, i ho postergues per més endavant. NO val la pena postergar, en aquesta dimensió millor fer el que us agrada, que no deixar-ho per un altre ocasió. La vida a vegades no ens ho posa fàcil, segur que a tu tampoc, i gràcies això aprenem dels entrebancs que ens anem trobant pel camí. Mandala A.Cassany 704 Quan estiguis en hores baixes, pensa en una piscina plena de pètals de roses,  t’hi submergeixes fins el coll i estàs una bona estona, quan en tinguis prou d’estar sola, hi poses le