Ir al contenido principal

1076 Mandala: Pluja de colors.


1076 Mandala: Pluja de colors.

L'àngel que regeix el dia 1 de febrer, es diu: 63 - Anauel.


Plegaria de Anauel
Anauel, permet que els meus objectius es compleixin.
Fes que els meus mitjans estiguin al servei d’una societat humana i fraternal.
Que tot en mi funcioni com en els cels, perquè la meva harmonia susciti en els altres el desig d’emulació.
Fes de mi una persona sensata, per evitar que perdi una sola gota del meu poder econòmic en vanes empreses.
Vull finançar la perfecció que tu representes, i vull que m’enviïs projectes en els quals invertir, a fi de que el meu cor es converteixi en la meva llum.
En demanar als àngels que m'ajudessin a donar-te algun missatge per la teva ànima, m'han dirigit, a buscar la plegaria del teu àngel, crec que tu en trauràs el que t'han volgut dir i si no és ara, potser amb el temps t'adonaràs que el missatge és quelcom per aprendre o un camí a seguir.

L'harmonia és un estat mental, físic i espiritual que s'arriba en poques ocasions conscientment i en moltes inconscientment, és bo adonar-te que cada vegada hi ha més harmonia en la teva vida i que en gaudeixes plenament, sigui en una sortida amb amics, parella, família, etc...., tot té un sentit i un perquè del que t'està passant, del bo...... és sentir-ho i gaudir-ho, del menys bo és .... que he d'aprendre?, i així seguir caminant per la vida.

Segons el teu mandala, o sigui la teva ànima d'aquests moments és harmoniosa i plena de colors i llum, senzilla però molt bonica.

En el bell mig hi neix una flor, que rebrolla i s'estén per tot ell, formant diferents formes, expressant la teva bonica ànima, confia més amb tu i retorna a la unitat, alliberat de les dependències físiques o emotives i inicia projectes espirituals, el teu àngel t'ajudarà, no sentis por, molt al contrari t'aportarà molta calma i llum.

La pluja de colors representa les emocions que tens a flor de pell. El vermell és la força, el rosa l'amor, el groc la llum, el magenta representa l'energia, el verd color de l'energia maragda, el blau la calma.

Mostrat tal com ets i fes servir els dons que tan donat, transforma el passat i gaudeix del present.

En una de les capes hi tens un sol radiant, que dóna caliu a qui està a prop teu i el necessita.

En un altre els diamants que representen la bellesa de la teva ànima però també la fortalesa, ja que és una de les pedres més boniques i més dures. Mostrat amorosa i valenta, que d'altres es veuen reflectits amb tu.

La calma que flueixi en el teu dia a dia, i aconseguiràs sentir aquesta harmonia molt conscientment.

Llum, molta llum.Mandalas A. Cassany
St. Gregori, 27 de juny de 2019.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com

   
----------------------------------------------------- 
   
1076 Mandala: Lluvia de colores.

El ángel que rige el día 1 de febrero, se llama: 63 - Anauel.


Plegaría de Anauel
Anauel, permite que mis objetivos se cumplan.
Haz que mis medios estén al servicio de una sociedad humana y fraternal.
Que todo en mí funcione como en los cielos, porque mi armonía suscite en los otros el deseo de emulación.
Haz de mí una persona sensata, para evitar que pierda una sola gota de mi poder económico en vanas empresas.
Quiero financiar la perfección que tú representas, y quiero que me envíes proyectos en los cuales invertir, con objeto de que mi oro se convierta en mi luz.


Al pedir a los ángeles que me ayudaran a darte algún mensaje para tu alma, me han dirigido, a buscar la plegaría de tu ángel, creo que tú verás lo que te han querido decir y si no es ahora, quizás con el tiempo te darás cuenta que el mensaje es algo para aprender o un camino a seguir.

La armonía es un estado mental, físico y espiritual que se llega en pocas ocasiones conscientemente y en muchas inconscientemente, es bueno darte cuenta que cada vez hay más armonía en tu vida y que disfrutas plenamente, sea en una salida con amigos, pareja, familia, etc...., todo tiene un sentido y un porqué de lo que te está pasando, de lo bueno...... es sentirlo y disfrutarlo, de lo menos bueno es .... ¿que tengo que aprender?, y así seguir andando por la vida.

Según tu mandala, o sea tu alma de estos momentos es armoniosa y llena de colores y luz, sencilla pero muy bonita.

En el centro nace una flor, que renace y se extiende por todo él, formando diferentes formas, expresando tu bonita alma, confía más en ti y retorna a la unidad, libérate de las dependencias físicas o emotivas e inicia proyectos espirituales, tu ángel te ayudará, no sientas miedo, muy al contrario te aportará mucha calma y luz.

La lluvia de colores representa las emociones que tienes a flor de piel. El rojo es la fuerza, el rosa el amor, el amarillo la luz, el magenta representa la energía, el verde color de la energía esmeralda, el azul la calma.

Muéstrate tal como eres y usa los dones que te han dado, transforma el pasado y disfruta del presente.

En una de las capas tienes un sol radiante, que da calor a quien está cerca de ti y lo necesita.

En otro los diamantes, que representan la belleza de tu alma pero también la fortaleza, puesto que es una de las piedras más bonitas y más duras. Muéstrate amorosa y valiente, que otros se ven reflejados en ti.

La calma que fluya en tu día a día, y conseguirás sentir esta armonía muy consciente-mente.

Luz, mucha luz.

Mandalas A. Cassany

St. Gregori, 27 de juny de 2019.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.comComentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil