Ir al contenido principal

1060-Mandala Faro de luz


1060 Mandala: Far de llum.

L'àngel que regeix el dia 24 de setembre, es diu: 37 - Aniel.1060-Far de LlumConstantment ens preguntem, perquè els humans diuen que no veuen la llum?, hem arribat a la conclusió que, miren fora, en lloc de mirar-se per dins. La llum que tu desprens del teu nucli, és un far que guia als altres a seguir el camí que necessiten per arribar a tenir consciència del seu interior.

  

Transitar per llocs on la foscor és el que veu la majoria, és un treball difícil que com intermediària desenvolupes molt bé, pots ajudar a pujar la consciència dels que no evolucionen o els costa evolucionar.

La transformació que has fet al llarg de la teva vida, ara t'aporta els seus fruits, tens capacitat per produir canvis en l'àmbit físic i espiritual.

Tens un do per l'art, per la ciència, aprofita'l per fer participar a les ànimes que estant en un nivell inferior i els costa saltar al pla superior. No és una tasca fàcil i possiblement no sabràs com fer-ho, però algun dia la solució passarà pel teu davant i sentiràs que és allò el que t'aporta l'energia per fer-ho.

El mandala reflecteix la teva ànima d'ara i et dóna la informació que necessites, medita o mira'l amb atenció i sentiràs que t'ajuda a calmar-te en els moments de més angoixa o nerviosisme.

1060-Faro de LuzEn el nucli tens l'energia del color verd, significa: vida i en aquesta vida hi ha una papallona, que esplendorosa obre les seves ales en resposta a la teva llum, una llum que neix del mateix nucli i s'expandeix per tot el mandala.

Aquesta intensitat d'energia roda en sentit de les agulles del rellotge i genera una potent corrent d'energia positiva, i queda reflectida en el següent estadi, de color vermell, el color de l'amor, de la passió, del foc.

Després ve l'estadi de la calma, el blau és el seu color, tranquil·litat, harmonia, tendresa, genera molt de benestar.

No tots els moments han estat bons, però saps que el qui decideix en quin moment estàs, ets TU i només tu ets qui pot canviar-ho.

Ets vital, jovial, i amb un grau de maduresa important, pel que concedeix-te a tu mateixa fer en la vida les coses que sempre has desitjat.

Les dues papallones que surten del teu centre, t'ajuden en la teva transformació, són ànimes afins a tu.

Ets un FAR ple de llum!Mandalas A. Cassany
St. Gregori, 11 de març de 2019.
e. Mail: mdelsangels.c@gmail.com
 ------------------------------------------
1060-Mandala: Faro de luz.

El ángel que rige el día 24 de septiembre, se llama: 37 - Aniel.

Constantemente nos preguntamos, porque los humanos dicen que no ven la luz?, hemos llegado a la conclusión que, miran hacia fuera, en lugar de mirarse por dentro. La luz que  desprendes de tu núcleo, es un faro que guía a los otros a seguir el camino que necesitan para llegar a tener conciencia de su interior.

Transitar por lugares donde la oscuridad es lo que ve la mayoría, es un trabajo difícil que como intermediaria desarrollas muy bien, puedes ayudar a subir la conciencia de los que no evolucionan o les cuesta evolucionar.

La transformación que has hecho a lo largo de tu vida, ahora  aporta sus frutos, tienes capacidad para producir cambios en el ámbito físico y espiritual.

Tienes un don por el arte, por la ciencia, aprovéchalo para hacer participar a las almas que estando en un nivel inferior , les cuesta saltar al plan superior. No es una tarea fácil y posiblemente no sabrás como hacerlo, pero algún día la solución pasará por delante y sentirás que es aquello lo que te aporta la energía para hacerlo.
1060-Far de llum
El mandala refleja tu alma de ahora y te da la información que necesitas, medita o míralo con atención y sentirás que te ayuda a calmarte en los momentos de más angustia o nerviosismo.

En el núcleo tienes la energía del color verde, significa: vida y en esta vida hay una mariposa, que esplendorosa abre sus alas en respuesta a tu luz, una luz que nace del mismo núcleo y se expande por todo el mandala.

Esta intensidad de energía rueda en sentido de las agujas del reloj y genera una potente corriente de energía positiva, y queda reflejada en el siguiente estadio, de color rojo, el color del amor, de la pasión, del fuego.

Después viene el estadio de la calma, el azul es su color, tranquilidad, armonía, ternura, genera mucho bienestar.

No todos los momentos han sido buenos, pero sabes que quien decide en qué momento estás, eres TÚ y solo tú eres quien puede cambiarlo.

Eres vital, jovial, y con un grado de madurez importante, por lo que concédete a ti misma, hacer en la vida las cosas que siempre has deseado.

Las dos mariposas que salen de tu centro, te ayudan en tu transformación, son almas afines a ti.

Eres un FARO lleno de luz!

Diseño, pintado y escrito por
M.Àngels Cassany


Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1241-Mandala Yin-Yang

  1241- Mandala Yin-Yang Qué es yin yang: Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Según la web de Significados https://www.significados.com/yin-yang/ Este mandala, lo hice para mi, para armonizar mi lado femenino y masculino.   Lo tengo colgado en la habitación, y me sirve cada día para armonizar y para observar. An'anasha, An'anasha, An'anasha

1263-La princesa de los valores

  1263 Mandala:  La princesa dels valors.   L'àngel que regeix el dia 10 de juliol, es diu: 22 – Yeiayel.     Segons el teu mandala, ets un pou de valors, qualitat d’una persona apreciada i ben considerada.   Del centre surt una flor plena d’energia, o sigui el teu centre més preuat, on s’ubica l’ànima, que amb les seves llàgrimes, algunes vegades d’alegria i d’altres de tristor, s’expandeixen cap a les capes més internes   dels teus xacres, que il·luminen amb els seus diferents colors, a tots i cadascuna de les ànimes que t’envolten. Quin plaer és escoltar-te i apropar-se a tu, la teva veu calma i aporta entusiasme que genera equilibri, energia, per obrir les ments, per pensar o per creure que si que es pot!   Les voltes que dóna la vida! exactament com un mandala, que significa roda o totalitat, sense buscar les ànimes afins es van retrobant i s’aporten llum, i equilibri, en aquest mandala esta representat per el cercle verd i groc,   natura, energia,   estabil