Ir al contenido principal

392 Mandala: La Luz familiar FPG-Particular


Este mandala esta inspirado para un ser especial, único, cuando pinto y escribo, me salen palabras que necesita escuchar el ser o alma, a quien va dirigido el  mandala.La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay entre ellos. (anónimo)

Sencillo, gran persona, natural, divertido, generoso, complaciente, amigo de los amigos, así es como te he visto a través de este mandala.

Azul, el color del mar, de un mar sereno o de un mar revuelto, el color del verano azul-verde, azul eléctrico, o un azul gris, un azul oscuro de invierno, pero siempre el color fabuloso del nuestro mar.

Azul, también color del cielo, de un cielo de primavera, brillante y sin ninguna nube que pueda enturbiar, o el cielo de otoño, azul grisáceo, azul naranja, o azul intenso.

Tu mandala es como tú, sencillo, natural, es de color azul como el mar y sus olas que pueden ser suaves y armoniosas, y también pueden ser altas y bravas como para poder surfear, y también luminoso y estrellado como el cielo, para poder volar, tú puedes mirarlo como si fueras tú, es parte de ti, te da fuerza y 
​​luz para caminar por esta VIDA.

La mariposa signo de libertad, se dispone a entrar en tu núcleo interno, para darte la fuerza vital que necesitas, toda tu vida se dirige a un punto de partida, que comienza en el enlace con tu gran familia.

Tú eres la parte más VITAL de tu familia, te necesitan cada día, les das la LUZ que llevas dentro de tu esencia.

Este mandala forma parte de los 5 mandalas de tu familia, que se unen a través de los círculos.

______________________________________________________
This mandala was inspired to a special, unique, when I paint and write, I get word that needs to hear the self or soul, it was directed to the mandala.


The union of the family is not measured by the number of members, but by the union between them. (anonymous)

Simple, great person, natural, funny, generous, accommodating, friend of friends, this is how I've been through this mandala.

Blue, the color of the sea, a calm sea or a rough sea, the color of summer blue-green, electric blue, gray or blue, dark blue for winter, but always fabulous color of our sea.

Blue color of the sky, a sky of spring, bright and without any cloud that might disturb or autumn sky, blue gray, blue, orange, or deep blue.

Your mandala is like you, simple, natural, is blue like the sea and the waves that can be mellow and harmonious, and can also be high and rough like to surf, as well as bright and starry sky, to fly, you can look at it as if it were you, is part of you, gives you strength and light to walk through this life.

The butterfly sign of freedom, is preparing to go into your inner core, to give the life force you need, your whole life is directed to a point of departure, which begins on the link with your family.

You are the most vital part of your family, you need every day, you give them your inner light of your essence.

This mandala is part of the 5 mandalas of your family,  that bind through the circles.

M.Àngels CassanyComentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1128-Mandala: Junts cap a la unió

  1128 Mandala:    Junts cap a la unió.   L'àngel que regeix el dia 27 de desembre, es diu: 55 – Mebahiah. L’àngel que regeix el dia 4 de novembre, es diu: 45 – Sealiah.     La passió és cosa de dos i en el vostre cas, això és patent, la força que teniu junts pot més que les petites diferencies que us aneu trobant pel camí. La llum que irradieu és molt potent i fa que millori dia a dia la vostra relació. Per aquest motiu aneu junts cap a la unió, no només física, sinó espiritual i mental. Cada dia que passa us uneix més i sou capaços de trobar-vos en un espai mitjà que us produeix a tots dos una pau interior difícil d'explicar.   La D. en el mandala té un interior ple d'amor amb una flor que s'expandeix per tot el mandala, produint un efecte acolorit de pau i amor. En J. té com un timó-brúixola en el bell mig del mandala, que porta la relació cap a bon port i junts formen el mandala central d'unió a pesar de les dificultats del camí.   Les papa

Zentangle Ang Sung Wahe Guru